Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Messenger klar for første nærpassering av Merkur

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i eRomfart, nummer 2008-006, 13.01.2008 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Merkur

Merkur sett med Messengers telekamera. Bildet ble tatt 12. januar 2008 klokken 10.06 norsk normaltid fra en avstand av omtrent 1,2 millioner kilometer. (NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington)

 

På det nærmeste skal Messenger passere 200 km over Merkurs overflate. Det skjer over planetens nattside klokken 20.04.39 norsk normaltid i morgen, mandag 14. januar 2008. Hovedformålet med nærpasseringen er å gi Messenger et gravitasjonsdytt som gir banen akkurat den endringen forskerne ønsker.

Hittil har Messenger foretatt 19 banejusteringer. En ny banejustering var planlagt gjennomført i dag, 13. januar 2008. Kursen mot Merkur-passeringen er imidlertid så god at den banejusteringen ble avlyst. Messenger ligger i skrivende stund an til å passere innen 4 km fra det planlagte passeringspunktet 200 km over Merkur.

Messenger blir det andre romfartøyet i historien som passerer nær og observerer Merkur. Det første var Mariner 10 som foretok tre passeringer i 1974-1975. Alle de tre passeringene av Mariner 10 foregikk over den samme halvkulen av Merkur. Derfor har forskerne nærbilder av bare 45 % av Merkurs overflate.

På vei inn mot og bort fra Merkur vil Messenger få anledning til å observere deler av Merkurs solbelyste halvkule. Da kommer romfartøyet til å ta bilder av knapt halvparten av den halvkulen som Mariner 10 aldri fikk tatt bilder av.

Merkur

Diagram som viser Messengers bane forbi Merkur i forhold til retningene til Jorden og Solen. Banen er markert med den oransje kurven og bevegelsesretningen er fra venstre mot høyre. Langs banen er det avsatt merker med fem minutters mellomrom. Terminator er skillelinjen mellom Merkurs dag- og nattside. Under deler av nærpasseringen kommer Messenger til å passere bak Merkur, sett fra Jorden. Messenger kommer imidlertid frem på Merkurs venstre side sett fra Jorden før romfartøyet passerer punktet i banen som ligger nærmest Merkur. (NASA/Erik Tronstad)

Kameraene i Messenger skal ta omtrent 1200 bilder av Merkur under denne nærpasseringen. Mange av bildene skal tas gjennom forskjellige fargefiltre. Dermed kan man få frem fargebilder av områdene som fotograferes på denne måten. Instrumentene i Messenger vil også for første gang gjøre nærobservasjoner som kan gi data om overflatens kjemiske sammensetning og hvilke mineraler som finnes i den.

Et område av stor interesse er Caloris-bassenget. Bassenget (som er helt uten vann) ble dannet i et enormt nedslag en gang tidligere i Merkurs historie. Med en diameter på omkring 1300 km er Caloris-bassenget en av de største nedslagsstrukturene som er kjent i Solsystemet.

Noen av de 19 banejusteringene som hittil har vært foretatt, har vært fordelt over to brennperioder. To av justeringene betegnes som større banekorreksjoner og brukte romfartøyets hovedmotor. Den første av dem fant sted 12. desember 2005 (se Stor banejustering for Messenger (eRomfart 2005-170)), den andre 17. oktober 2007. Sistnevnte varte i litt over fem minutter, brukte 70 kg med drivstoff og endret romfartøyets hastighet med 226 m/s (814 km/h). I tillegg til mange små er det planlagt ytterligere tre større banejusteringer med hovedmotoren. De tre kommer 17. mars 2008, 6. desember 2008 og 29. november 2009.

Ytterligere to nærpasseringer av Merkur står på planen for Messenger. Den neste kommer 6. oktober 2008, den siste kommer 30. september 2009. Messenger skal så gå inn bane rundt Merkur 18. mars 2011.

Du finner mer stoff om Messenger, Mariner 10 og Merkur i artikkelen Messenger klar for historisk ferd til Merkur (eRomfart 2004-155).

 
Forrige eRomfart | Neste eRomfart | Alle eRomfart 2008
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.