Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

DART støtte borti MUBLCOM

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i eRomfart, nummer 2005-060, 30.04.2005 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

DART og MUBLCOM

DART (nederst og nærmest) nærmer seg MUBLCOM. (Orbital Sciences)

De første opplysningene fra NASA sa at DART bare kom inn til en avstand på 100 m fra MUBLCOM 16. april 2005 (se Ikke helt vellykket DART (eRomfart 2005-050)). Nyere data tyder på at DART kom mye nærmere, faktisk så nær at den støtte borti MUBLCOM.

Planen for DART var å manøvrere seg inn til en avstand på bare 5 m fra MUBLCOM, men uten å berøre denne satellitten. Alle DARTs manøvrer skulle skje 100 % automatisk, styrt av DART og utført på basis av observasjoner og beregninger DART selv gjorde.

I de timene DART manøvrerte seg frem til MUBLCOM, sendte satellitten ned telemetri til bakken. Det skjedde ikke kontinuerlig, bare når DART var innenfor rekkevidden av bakkestasjoner. Derfor er det lange tidsintervaller der man på bakken ikke har telemetri fra DART.

En innledende analyse av telemetridataene tydet på at det skjedde som er beskrevet i Ikke helt vellykket DART (eRomfart 2005-050): DART kom inn til en avstand på 100 m fra MUBLCOM. Til dit hadde DART brukt mer drivstoff enn planlagt og innså at den ikke hadde nok drivstoff til å utføre alle planlagte manøvrer. Derfor oppga den forsøkene på videre manøvrer og plasserte seg i en planlagt sluttbane.

Den første indikasjonen på at DART må ha støtt borti MUBLCOM, fikk man da det ble oppdaget at MUBLCOM plutselig gikk i en litt høyere bane enn før møtet med DART. En satellitt endrer ikke bane uten grunn. I dette tilfellet må derfor DART ha støtt borti og dyttet til MUBLCOM.

Ingen av de to satellittene ser ut til å ha fått noen skader i sammenstøtet. Begge fungerer nemlig fortsatt.

Nyere og grundigere analyser av telemetridataene fra DART viser at ferden dens har hatt et noe annet forløp enn man opprinnelig antok. Den første beskrivelsen av hva som hadde skjedd med DART, var basert på analyser gjort nærmest «på direkten», mens DART fortsatt manøvrerte.

Årsaken til at DART brukte mer drivstoff enn planlagt, kan ha vært støy i navigasjonsdataene som satellitten mottok. Satellittens na­vi­ga­sjons­sys­tem var avhengig av data fra USAs militære navigasjonssatellitter GPS/Navstar. Det er antydet at DARTs GPS-baserte na­vi­ga­sjons­sys­tem ikke mottok gode nok navigasjonsdata underveis.

En kommisjon er nedsatt for å granske hva som skjedde med DART og hvorfor satellitten måtte oppgi å utføre oppdraget sitt.

 
Forrige eRomfart | Neste eRomfart | Alle eRomfart 2005
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.