Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Sojuz TMA-5 flyttet

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i eRomfart, nummer 2004-199, 03.12.2004 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Den internasjonale romstasjonen

Konfigurasjonen for den internasjonale romstasjonen, etter flyttingen av Sojuz TMA-5. Dette romfartøyet (med blå vingeformede sol­celle­pa­neler) stikker her ned, under romstasjonen, koblet til Zarja-modulen. Pirs er den lyse modulen som stikker ned, rett til venstre for Sojuz TMA-5. Helt til venstre ses Progress M-50, koblet til enden av Zvezda-modulen. (NASA)

Sojuz TMA-5 ble flyttet fra Pirs-modulen på den internasjonale romstasjonen og til en sammenkoblingsluke på Zarja-modulen 29. november 2004. Begge romfarerne i rom­sta­sjons­be­set­ningen, Leroy Chiao og Salizhan Sjaripov, var om bord i Sojuz TMA-5 under denne operasjonen.

Før flyttingen skjedde, ble lukene til Progress M-50, som er koblet til romstasjonen, stengt. Andre luker - mellom romstasjonens moduler - ble også stengt, før flyttingen startet. Likeledes ble systemene i romstasjonen satt i en modus for automatisk drift, uten tilstedeværelse av mennesker.

Dette er standard forholdsregler som tas, før et Sojuz-romfartøy en sjelden gang må flyttes fra en luke på romstasjonen til en annen. Selv om sannsynligheten er liten, kan det under flyttingen oppstå problemer, som gjør at besetningen ikke får koblet eller kan koble seg til romstasjonen igjen. Da må de rett og slett innlede en tilbakevendingsoperasjon og lande med Sojuz-romfartøyet i løpet av få timer. Hvis det skulle skje, må romstasjonens systemer være i en modus som i størst mulig grad gjør at de kan driftes fra bakken.

Sojuz TMA-5

Et fjernstyrt fjernsynskamera utenpå romstasjonen tok dette bildet av Sojuz TMA-5, like etter at romfartøyet var blitt koblet fra Pirs-modulen. (NASA)

Sojuz TMA-5 ble koblet fra romstasjonen klokken 10.32 norsk tid denne dagen. Sojuz-romfartøyet fløy 30 m bort fra Pirs, deretter omtrent 15 m sidelengs, parallelt med romstasjonen. Der ble den sidelengse bevegelsen stoppet. Sojuz ble så manøvrert fremover og til en sammenkobling med en luke på siden av Zarja-modulen. Sammenkoblingen skjedde klokken 10.53 norsk tid. Da Sojuz TMA-5 var helt fastlåst til Zarja, ble lukene mellom dem åpnet og Chiao og Sjaripov tok seg inn i romstasjonen igjen.

Formålet med flyttingen var å frigjøre luken i enden av Pirs-modulen for to romvandringer, som Chiao og Sjaripov skal gjennomføre mens de er i romstasjonen. Pirs fungerer også som luftsluse, for romvandringer med russiske Orlan-romdrakter.

Da Sojuz TMA-5 ble koblet til den internasjonale romstasjonen 16. oktober 2004, måtte det skje til romstasjonens Pirs-modul (se Sojuz TMA-5 koblet til den internasjonale romstasjonen (eRomfart 2004-184)). Den andre sammenkoblingsluken for Sojuz-romfartøyer på romstasjonen, dit Sojuz TMA-5 nå er flyttet, var den gang opptatt av Sojuz TMA-4. Sistnevnte forlot romstasjonen 23. oktober 2004 (se Sojuz TMA-4 har landet (eRomfart 2004-186)).

Forrige gang et Sojuz-romfartøy ble flyttet fra et sted til et annet ved den internasjonale romstasjonen, var 20. april 2002, med Sojuz TM-33 (se Sojuz TM-33 flyttet (eRomfart 2002-051)).

Den internasjonale romstasjonen

Den internasjonale romstasjonen med Sojuz TMA-5 og Progress M-50 sett fra en annen vinkel. Det er bare de sylinderformede modulene som ligger horisontalt nederst på tegningen, som står under trykk. Bare i dem kan romfarere oppholde seg uten bruk av romdrakter. (NASA)

 
Forrige eRomfart | Neste eRomfart | Alle eRomfart 2004
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.