Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

To danske satellitter skutt opp

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i eRomfart, nummer 2003-120, 05.07.2003 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

SOHO

Tegning av Breeze-trinnet i bane, med de ni nyttelastene fortsatt festet til det. (Eurockot)

Satellittene ble skutt opp sammen med syv andre nyttelaster fra Plesetsk-kosmodromen i Nord-Russland. Oppskytingen foregikk med en Rockot-bærerakett og startet mandag 30. juni 2003 klokken 16.15.12 norsk sommertid. Øverst på bæreraketten var et trinn av typen Breeze. Det ble plassert i en bane på 320 km x 820 km og en inklinasjon på 96,8°. Alle de ni satellittene var montert til dette trinnet. En av nyttelastene forble festet til Breeze, mens de åtte andre ble utplassert etter tur, som egne satellitter.

Den ene av de danske satellittene er bygd ved Aalborg Universitet, den andre av Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Begge er laget over en standard «lest», som heter CubeSat. Også i Norge er det et arbeid på gang for å bygge en slik satellitt. Prosjektet kalles Ncube og er et samarbeid mellom flere høyere undervisningsinstitusjoner.

Satellitten fra Ålborg går under navnet AAU Cubesat. Størrelsen er 10 cm x 10 cm x 10 cm og vekten under 1 kg. Siden den veier under 1 kg, kalles den en pikosatellitt (se Historiens minste satellitter i drift (Kortnytt 2000-026)). Sol­celle­pa­neler på fem av de seks sidene satellitten har, forsyner den med strøm og lader batterier som brukes i jordskyggen. Hovednyttelasten er et lite kamera. Formålet med satellitten er primært å skaffe seg erfaring i bygging og drift av en satellitt.

AAU Cubesat

Om AAU Cubesat er liten, kan den dekke viktige områder, som Danmark og omegn (med kamera, over), og noe helt annet (under). (Aalborg Universitet)

AAU Cubesat

SOHO

DTUsat under bygging. (Danmarks Tekniske Universitet)

Satellitten fra Danmarks Tekniske Universitet kalles DTUsat. Den har de samme fysiske mål og vekt som AAU Cubesat. Fra satellitten skulle det rulles ut en nesten 500 m lang elektrisk ledende ledning. Planen var å sende strøm gjennom den. Når den elektriske strømmen beveger seg gjennom Jordens magnetfelt, oppstår en mekanisk kraft på tvers av kabelen. Formålet med forsøket var å bruke denne kraften til å endre satellittens bane.

Etter oppskytingen hadde man problemer med å få kontakt med de to satellittene. Fra Canada ble det etter et par dager meldt at man hadde mottatt signaler fra AAU Cubesat. Så langt ser det imidlertid ikke ut til at man har hatt noen kontakt med DTUsat.

To av de åtte satellittene som ble skutt opp sammen med de to danske, var større enn de andre. Tsjekkias MIMOSA veier vel 65 kg og skal observere tettheter i de øvre delene av jordatmosfæren. Canadas MOST veier vel 53 kg. Satellitten har et 15 cm stort teleskop. Det skal observere små variasjoner i lysstyrken fra utvalgte stjerner.

De resterende fire satellittene som ble skutt opp ved samme anledning og frigjort, var på størrelse med de to danske satellittene.

 
Forrige eRomfart | Neste eRomfart | Alle eRomfart 2003
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.