Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

«Fremmede partikler» årsak til Proton-svikt

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i eRomfart, nummer 2003-015, 26.01.2003 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Block DM-trinn

Et Block DM-trinn, av samme type som trinnet som sviktet på oppskytingen omtalt i notisen. (International Launch Services)

Det er konklusjonen til kommisjonen som ble nedsatt for å finne årsaken til den mislykkede Proton-oppskytingen 26. november 2002. (Se også Mislykket Proton-oppskyting (eRomfart 2002-142) og Vellykket Proton K-oppskyting (eRomfart 2002-164).) Den fastslår at årsaken til svikten var Block DM-trinnet. Da det startet for andre gang, gikk noe galt. I rapporten pekes det på at dette var fjerde gang siden 1996 at et Block-DM-trinn sviktet ved andre gangs motorstart.

Kommisjonen greide riktignok ikke å finne én helt konkret grunn til svikten. I hovedmotoren på Block DM-trinnet som sviktet, var det for mye brensel (i forhold til oksidasjonsmiddel), da trinnet startet for andre gang. Temperaturen i motoren ble dermed for høy, og den ble ødelagt. Kommisjonen peker på to mulige årsaker til at det var for mye brensel i motoren. Begge skyldes «partikkelforurensing» som tettet til motorkomponenter.

En mulig årsak er at fremmede partikler etter den første avfyringen tettet til forgreningskamrene, som brenselet fraktes gjennom. En annen mulig årsak er at fremmede partikler førte til lekkasje gjennom en ventil som ikke tettet seg helt.

Block DM-trinnet produseres av Energia, som har satt i gang tiltak for å unngå at noe tilsvarende skjer igjen. Energia arbeider med en plan for å forbedre produksjon og utprøving av Block DM og drivstoffet til trinnet. Planen skal legges frem for granskingskommisjonen, som skal vurdere den. Rapporten fra granskingskommisjonen inneholdt forslag til forbedringer på syv områder.

Alle de tre trinnene i selve Proton K-bæreraketten fungerte helt fint på denne oppskytingen. Proton-bæreraketten produseres av Khrunitsjev. Svikten kom i Block DM-trinnet, som skulle bringe nyttelasten fra lav jordbane og opp i geostasjonær overføringsbane.

 
Forrige eRomfart | Neste eRomfart | Alle eRomfart 2003
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.