Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Dataproblemer forlenger Endeavours tilkobling til den internasjonale romstasjonen

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i eRomfart, nummer 2001-079, 29.04.2001 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Om kvelden torsdag 26. april 2001 vedtok NASA å holde Endeavour koblet til den internasjonale romstasjonen i to døgn lenger enn planlagt. Samtidig ba NASA om at Russland utsatte oppskytingen av Sojuz TM-32 med ett døgn, slik at Sojuz ikke skulle ankomme romstasjonen mens Endeavour var tilkoblet. En talsperson for NASA sa at dersom Sojuz TM-32 kobler seg til romstasjonen før Endeavour har forlatt den, vil Sojuz-romfartøyet komme «ubehagelig nær» halen på Endeavour.

Russland svarte ikke umiddelbart på henvendelsen. Senere ble det fra russisk side både hevdet at datamaskinproblemene var løst og at NASA hadde trukket tilbake anmodningen om at Sojuz TM-32-oppskytingen ble utsatt. Begge deler var på det tidspunkt feil.

Anmodningen fra NASA om å utsette oppskytingen av Sojuz TM-32 ble ikke blitt etterkommet av russerne. Jurij Semjonov, sjefen for Energia-selskapet i Russland, sa at NASAs begrunnelse for å få utsatt Sojuz TM-32 «ikke var alvorlig». Han sa videre at den russiske delen av romstasjonen fungerer helt fint, og at det ikke var noen tekniske hindringer for denne Sojuz-ferden.

Dersom Endeavour må vente til mandag med å koble seg fra, slik det så ut da NASA kom med sin henvendelse til Russland, skal Russland ha gått med at Sojuz TM-32 venter i jordbane ett døgn lenger enn planlagt, før romfartøyet kobler seg til romstasjonen. Enighet om dette ble oppnådd sent fredag 27. april, mindre enn ett døgn før oppskytingen av Sojuz TM-32.

Mange uavhengige observatører ser på problemene NASA og den russiske romorganisasjonen hadde med å komme til enighet om dette, som et tegn på et enda dårligere forhold mellom de to. På enkelte områder var det forholdet allerede hardt belastet ved at Russland ikke gikk med på NASAs anmodning om å ta med Dennis Tito på en senere Sojuz-ferd. NASAs hovedbegrunnelse var at i tiden etter at Endeavour har forlatt romstasjonen, trenger besetningen om bord mest mulig tid på å teste ut romstasjonens manipulatorarm. Russlands avvisende holdning til nå å utsette oppskytingen av Sojuz TM-32 med ett døgn eller to, for ikke å lage ekstra problemer mens Endeavour er tilkoblet romstasjonen, har nok forverret dette forholdet.

Offisielt sier NASA at det ikke har vært belastende at Russland har vært lite imøtekommende i den siste saken, og at det tok tid før landet gikk med på å utsette Sojuz TM-32s sammenkobling med romstasjonen. Likevel rapporteres det at mange innenfor NASA er mildt sagt irriterte på den gjenstridige holdningen fra Russland i disse sakene.

Hvis Sojuz-romfartøyet skulle kobles til romstasjonen mens Endeavour er der, må Sojuz passere bare 6-7 m fra halen på Endeavour. Man vet ikke noe om hvilken innvirkning en så nær passering kan ha på radar- og radiosystemene i Sojuz. Skroget på Endeavour kan tenkes å reflektere radar- og radiosignaler fra Sojuz på en slik måte at Sojuz' automatiske sammenkoblingssystem må stoppes, og at sammenkoblingen isteden må skje under manuell kontroll.

Grunnen til forlengelsen av Endeavours opphold er dataproblemene om bord, som vi omtalte i Datamaskinproblemer i den internasjonale romstasjonen (eRomfart 2001-078). Datamaskinene man har hatt problemer med, er sentrale i kommunikasjonsleddet mellom romstasjonen og bakken. Kommunikasjonen mellom romstasjonen og bakkekontrollen går nå via Endeavour, som fungerer som en slags reléstasjon.

Da nevnte eRomfart ble skrevet, tydet de siste meldingene på at man var i ferd med å få i gang datamaskinene man hadde hatt problemer med. Senere meldinger tyder på at situasjonen ikke er fullt så lys. I løpet av fredag 27. april fikk man bare i drift én av de tre datamaskinene det har vært problemer med.

En av maskinene er hovedmaskin for blant annet kontroll av kommunikasjon og flyt av kommandoer mellom romstasjonen og bakken. De to andre er reservemaskiner, som etter tur skal overta dersom det er problemer med hovedmaskinen. Alle tre maskinene fikk problemer tirsdag kveld, 24. april 2001. Man arbeidet med problemet hele onsdag. Kommunikasjonen mellom romstasjonen og bakken måtte da rutes via Endeavour. Torsdag morgen virket en av «problemmaskinene». Man regnet med at problemet var løst, og at de andre ville fungere. Så greit var det ikke.

Senere på dagen meldte James Voss til bakken at halvparten av lysene om bord i Destiny-modulen brått hadde sluknet. Likevel hadde man normal kjøling, ventilasjon og strøm, og øvrige datamaskiner så ut til å fungere normalt.

Eksperter på bakken hadde mistanke om at det var ett eller annet problem relatert til samspillet mellom mange forskjellige og komplekse dataprogrammer om bord i romstasjonen som hadde forårsaket problemene der. Selv om den ene av kontroll- og kommandodatamaskinene som kom i drift torsdag morgen så ut til å fungere som normalt, besluttet man å ikke laste på nytt programmer til andre datamaskiner. Begrunnelsen var en mistanke om at en programfeil et eller annet sted i disse programmene utløste problemene som startet tirsdag kveld. Blant programvaren man ikke ville laste, var programmer som styrer romstasjonens nye manipulatorarm og programvare som styrer Ku-båndantennen. Sistnevnte muliggjør kommunikasjon mellom romstasjonen og bakken via NASAs TDRS-system av kom­mu­ni­ka­sjons­sa­tel­litter.

Ennå visste man ikke hva som var årsaken til problemene som oppstod tirsdag kveld. Derfor ville man ikke koble maskinene som hadde hatt problemer, til andre datamaskiner i romstasjonen.

Videre utprøving av romstasjonens manipulatorarm ble ytterligere utsatt. Om ettermiddagen norsk tid torsdag 26. april skulle dessuten Raffaello-modulen ha blitt koblet fra romstasjonen og plassert tilbake i romfergens lasterom. Også dette måtte utsettes på grunn av datamaskinproblemene i Unity-modulen. Kommandoer om å frigjøre de 16 boltene som holder Raffaello festet til romstasjonen, må gå via kommando- og kontrolldatamaskinene som hadde problemer. Rent teknisk er det nok at én av dem er i drift for å få dette til. Dersom denne maskinen får problemer mens opplåsingen skjer, må man imidlertid ha en reservedatamaskin i drift, som kan overta.

I løpet av torsdag 26. april fortsatte man å arbeide med datamaskinproblemene. Mens romstasjonsbesetningen sov, foretok man fra bakken en omfattende og komplisert nedtaking og omstart av flere datamaskiner i romstasjonen natt til fredag 27. april. Da romstasjonsbesetningen stod opp fredag morgen, var de fleste av datamaskinene om bord i vanlig drift. Besetningen bidro til å få flere i drift.

Av de opprinnelige tre problemmaskinene var bare én i drift fredag morgen. Man hadde mistanke om at den ene av de to som ikke var i drift, hadde en harddisk som var kaputt. Den maskinen vil bli erstattet av en annen datamaskin man har om bord, som ellers skulle brukes til å kontrollere vitenskapelig utstyr i Destiny-modulen. Problemdatamaskinen vil bli returnert til bakken for undersøkelse her. Senere fredag startet man innlasting av ny programvare i den andre av de to som ikke var i drift. Selve maskinen så da ut til å fungere, og var forventet i full drift etter å ha fått ny programvare.

Med én av de tre kommando- og kontrolldatamaskinene i full drift, kunne man fortsette noen av de andre planlagte - men utsatte - aktivitetene om bord. Klokken 21.20 norsk sommertid fredag 27. april grep romfergens manipulatorarm tak i Raffaello-modulen. Den var da ferdig lastet med utstyr som skal tilbake til Jorden, og luken mellom den og Unity var lukket. Under kontroll av en av astronautene svingte romfergens manipulatorarm Raffaello bort fra Unity og ned i lasterommet på Endeavour. Der ble Raffaello låst fast klokken 22.58.

Fredagens forhåpninger om at man skulle få tre kommando- og kontrolldatamaskiner i drift, slo ikke til så fort som man hadde håpet. Først godt utpå dagen i går, lørdag 28. april, greide man å få ytterligere én kommando- og kontrolldatamaskin i drift. Riktignok fikk man bare lastet en del av programvaren maskinen ordinært skal kjøre, men nok til at dens hovedfunksjoner var i drift.

Sent lørdag kveld tok man sjansen på å gå i gang med å bruke Canadarm2 til å rekke Spacelab-pallen den kom opp til, over til romfergens manipulatorarm. Av frykt for å overbelaste den primære kommando- og kontrolldatamaskinen, foretok armen bare én bevegelse i gangen. Dessuten ble hver kommando verifisert før den ble sendt til armen, som begynte operasjonene klokken 22.01 norsk sommertid.

Klokken 22.28 var Canadarm2 ferdig med sin del av operasjonen. Da holdt den Spacelab-pallen over lasterommet på Endeavour, i en posisjon der romfergens manipulatorarm kunne nå pallen. Romfergearmen grep pallen klokken 22.44, og Canadarm2 slapp pallen klokken 23.06 lørdag 28. april.

Til tross for at datamaskinproblemene i romstasjonen ikke var løst, opererte man om ettermiddagen lørdag 28. april 2001 med frakobling av Endeavour klokken 18.01 norsk sommertid søndag 29. april 2001. Det vil i så fall bety en forlenging av Endeavours sammenkoblingstid med omtrent ett døgn, ikke to. Ifølge de opprinnelige planene skulle Endeavour ha koblet seg fra romstasjonen lørdag 28. april klokken 17.45 norsk sommertid.

 
Forrige eRomfart | Neste eRomfart | Alle eRomfart 2001
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.