Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Proton skaper problemer for USAs romfergeprogram

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Kortnytt, nummer 2000-005, 12.01.2000 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Problemer med den russiske bæreraketten Proton skaper nå store forsinkelser i USAs romfergeprogram, og i den videre utbyggingen av den internasjonale romstasjonen. Neste element til romstasjonen, modulen Zvezda («stjerne»), skal skytes opp med en Proton-bærerakett. Denne modulen er bygd i Russland og har allerede forsinket romstasjonsprogrammet et par år. Når blir det ytterligere forsinket.

Årsaken til de siste forsinkelsene er de mislykkede Proton-oppskytingene 5. juli 1999 (se Nye problemer for Mir (Kortnytt 1999-077)) og 27. oktober 1999 (se Nok en mislykket Proton-oppskyting (Kortnytt 1999-112)). Sviktene skyldtes fabrikasjonsfeil i motorene i Protons andre trinn. Før Russland skyter opp den svært viktige Zvezda-modulen, vil man skyte opp andre nyttelaster med Proton, for å forsikre seg om at feilene i andre trinns rakettmotorer virkelig er rettet. Derfor kan Zvezda tidligst skytes opp i slutten av august 2000.

Før det i går ble klart at Zvezda må utsettes til august, hadde NASA planer om syv romfergeferder i 2000. Av disse skulle seks gå til den internasjonale romstasjonen. Uten Zvezda på plass der, er det ikke behov for så mange romfergeferder dit.

Neste romfergeferd er i øyeblikket planlagt til 31. januar 2000. På den skal Endeavour ha med en radar som skal foreta en svært nøyaktig topografisk kartlegging av jordoverflaten. Denne ferden er den eneste i år som ikke har noe med romstasjonsprogrammet å gjøre. Muligens vil NASA i mars/april 2000 fly en egen vedlikeholdsferd til den internasjonale romstasjonen. Deretter blir det ingen flere romfergeferder før Zvezda er skutt opp.

 
Forrige Kortnytt | Neste Kortnytt | Alle Kortnytt 2000
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.