Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
 

Spørsmål og svar

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

Spørsmål

Kan man fly fortere enn lyshastigheten?

Svar

Albert Einsteins spesielle relativitetsteori forbyr ethvert legeme å kunne fly like fort som eller fortere enn den hastigheten lys har i vakuum. Strengt tatt forbyr den ikke partikler å fly fortere enn lyshastigheten, men å krysse lyshastigheten. Enhver partikkel eller legeme som til å begynne med har en hastighet lavere enn lyshastigheten, vil aldri kunne akselereres opp til en hastighet over lyshastigheten.

Tilsvarende, hvis det skulle finnes partikler med hastigheter på over lyshastigheten i vakuum, vil de aldri kunne bremses ned til hastigheter under lyshastigheten. Teoretisk kan slike partikler tenkes å eksistere. De har til og med fått et navn, takyoner. Man har imidlertid aldri observert partikler med hastigheter over den hastigheten lys har i vakuum, og svært få fysikere tror takyoner finnes.

Dette har ingenting å gjøre med hvor gode fremdriftssystemer eller rakettmotorer man greier å bygge i fremtiden. Ifølge Einsteins teori, som er solid etablert, vil det kreve uendelig mye energi å akselerere et legeme opp til samme hastighet som lys har i vakuum. Dog kan vi i prinsippet akselerere et legeme opp til så nær lyshastigheten som vi bare måtte ønske, forutsatt selvsagt at vi har gode nok fremdriftssystemer.

I vakuum beveger lys seg hvert sekund 299 792 458 meter. Den hastigheten kan aldri nås, men vi kan altså i prinsippet nå opp til for eksempel 299 792 457 meter per sekund.

Tekst: Erik Tronstad

 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.