Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
 

Spørsmål og svar

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

Spørsmål

Hva er et «oppskytingsvindu»?

Svar

Et oppskytingsvindu er det tidsrommet man har til rådighet for å gjennomføre oppskytingen av et romfartøy. Det kan vare fra bare noen få minutter til mange dager.

Det kan være mange faktorer som bestemmer lengden på et oppskytingsvindu. En grunnleggende årsak til oppskytingsvinduer, er at man ønsker å nå et mål med minst mulig bruk av energi og rakettdrivstoff.

Når en romferge for eksempel skal opp til den internasjonale romstasjonen, må oppskytingen skje i løpet av pluss-minus fem minutter i forhold til et tidspunkt der romstasjonen passerer over oppskytingsstedet. Romfergen vil da komme opp i temmelig nøyaktig samme baneplan som romstasjonen. Om romstasjonen for eksempel var et eller annet sted over India idet romfergen ble skutt opp, ville de to være i helt forskjellige baneplan. Å endre baneplan er meget energikrevende. En så stor endring av baneplan ville kreve langt mer drivstoff enn en romferge kan ta med i rommet.

Et annet eksempel er ved oppskyting av et romfartøy til en planet, for eksempel Mars. Mars' posisjon i forhold til Jorden endrer seg kontinuerlig. Den banen fra Jorden til Mars som krever minst bruk av drivstoff, kalles en Hohnmann-bane. Den er en bue der Jorden er endepunktet nærmest Solen og Mars er endepunktet lengst fra Solen.

Tenk deg et romfartøy som skytes opp fra Jorden og flyr langs denne buen. Når romfartøyet kommer frem til Mars' bane, må Mars være på akkurat det stedet i banen samtidig som romfartøyet ankommer. Om Mars da for eksempel er på motsatt side av Solen, vil det gi helbom.

Romfartøyet må skytes opp på et tidspunkt der Mars er på et sted i banen som er slik at romfartøyet og Mars bruker like lang tid frem til det punktet i Mars-banen hvor de skal møtes.

Slike krav legger sterke begrensninger på når et romfartøy kan skytes opp fra Jorden for å kunne nå Mars. Tilsvarende gjelder for ferder til andre planeter og til asteroider og kometer.

Tekst: Erik Tronstad

 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.