Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
 

Spørsmål og svar

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

Spørsmål

Hva er «geostasjonær bane»?

Svar

Jorden roterer rundt sin egen akse én gang på 24 timer, som er Jordens rotasjonstid. En satellitt i bane rundt Jorden bruker en viss tid på ett omløp. Satellittene i de laveste banene i rundt 200 km høyde bruker omtrent 90 minutter på et omløp. Jo høyere over jordoverflaten en satellittbane ligger, jo lenger tid bruker satellitten på et omløp.

Et spørsmål man kan stille er: Hvor høyt over jordoverflaten må en satellittbane være for at en satellitt der skal bruke 24 timer på et omløp? Det kan settes opp en forholdsvis enkel likning (gymnasfysikk) for å finne denne høyden. Svaret er litt under 36 000 km. Slik fremkommer dette tallet. Siden Jordens diameter ved ekvator er omtrent 12 700 km, blir jordradien omtrent 6350 km. Radien i nevnte satellittbane blir 36 000 km pluss jordradien på 6350 km, dvs. omtrent 42 350 km.

Satellittbanens høyde over Jorden avhenger bare av Jordens masse, gravitasjonskonstanten, satellittens omløpstid rundt Jorden og verdien på tallet π (pi). Merk at avstanden til den geostasjonære banen er fullstendig uavhengig av satellittens masse.

Tekst: Erik Tronstad

 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.