Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Den internasjonale romstasjonen nedskaleres

Av Øyvind Guldbrandsen

 

Artikkel publisert i Romfart Ekspress, nummer 2, 2001 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Noe av det første W. Bush-administrasjonen gjorde var å be NASA ta følgene av en beregnet 4 milliarder dollars budsjett overskridelse i ISS prosjektet de neste fem år. Da ekstrabevilgninger ikke er aktuelt, og NASA-sjef Goldin har lovet å ikke ta midler fra andre NASA-prosjekter til ISS (heldigvis...), har resultatet blitt kansellering av «livbåten» CRV (Crew Return Vehicle), «Hab»-oppholdsmodulen, fremdriftsmodulen (Propulsion Module) og sentrifugemodulen.

Når ISS er ferdigbygget trengs det tre personer til å operere stasjonen, pluss tre til å utføre vitenskapelig og kommersielt arbeid om bord. En full ISS-besetning skulle også bestå av en syvende person fra et partnerland utenom USA og Russland.

Hab-modulen skulle blant annet inneholde livsoppholdsystemene nødvendige for en ISS-besetning på mer enn tre. For å kompensere for Hab-modulens fravær vurderer NASA å flytte noe av Hab-funksjonene over til en forlenget Node-3, en rekonfigurert MPLM (begge bygd i Italia), benytte noe av kapasiteten i den japanske Kibo-modulen, den russisk-amerikanske FGB-2/Enterprise-modulen (se notisen Den internasjonale romstasjonen: FGB-2 og Enterprise i Romfart Ekspress nummer 3, 2001), eller benytte en allerede ferdig Hab-teststruktur til å lage en billig Hab-versjon.

Heller ikke Sojuz-romskip, som blant annet fungerer som «livbåter», kan ta mer enn tre personer hver, mot syv i CRV. CRVs fravær kan kompenseres for ved å redusere den permanente maksbesetningen til seks og alltid ha to Sojuz-fartøy tilkoblet, men dette vil gjøre ISS mer avhengige av russerne enn noen liker. Sojuz har en levetid i rommet på seks måneder, hvilket betyr at fire Sojuzer da vil måtte skytes opp hvert år. Etter gjeldende avtaler skal Russland bekoste to Sojuzer i året, mens NASA da må kjøpe resten.

Man vurderer også å ha en permanent ISS-besetning på bare tre, men til gjengjeld ha romfergen, utstyrt med EDO-paller i lasterommet (tanker med hydrogen og oksygen for å forlenge ferdtiden), tilkoblet ISS i rundt 22 døgn av gangen.

Også fremdriftsmodulens fravær vil gjøre ISS avhengig av russerne, men ikke mer enn allerede avtalt. Hensikten med modulen var å vedlikeholde ISS´ banehøyde i tilfelle Russland ikke klarte å bidra med nok Progress-fartøy til dette formålet.

 
Forrige notis | Neste notis | Alle Romfart Ekspress 2001 | Alle Romfart Ekspress/SOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.