Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Ny, mislykket Proton-oppskyting

Av Øyvind Guldbrandsen

 

Artikkel publisert i Smånytt om Romfart, nummer 6, 1999 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

En russisk bærerakett av typen Proton sviktet den 27. oktober 1999 mens den forsøkte å skyte opp den russiske kommunikasjonssatellitten Express-A-1. Dette var den andre Proton-svikten på fire måneder. I mellomtiden har to vellykkede Proton-oppskytinger blitt foretatt.

Forrige Proton-svikt skjedde den 5. juli 1999. Da gikk en russisk Raduga-kommunikasjonssatellitt tapt. Proton var da for første gang utstyrt med Krunitsjevs nye 4. trinn av typen Briz-M, i stedet for Energias Blokk-DM. Briz-trinnet fikk imidlertid aldri muligheten til å vise hva det eventuelt ville ha dugd til, ettersom svikten skjedde under andretrinnets brennperiode.

Svikten ved den mislykkede oppskytingen i oktober skjedde også i andretrinnet, ved at først en og deretter de øvrige tre rakettmotorene stanset.

I begge tilfeller ble følgene at myndighetene i Kazakhstan, hvorfra Proton og mange andre russiske romraketter skytes opp fra, forbød russerne å skyte opp flere raketter inntil de hadde renset opp etter seg (Proton benytter den giftige drivstofftypen hydrazin) og betale erstatning til de som måtte ha blitt voldt ulempe av det som kom deisende ned fra oven. Etter uhellet i juli krevde Kazakhstan dessuten at Russland betalte utestående gjeld - selvfølgelig i dollar - for såkalt leie av Bajkonur-oppskytingsbasen. Russland fant det best å føye seg, ikke minst fordi det var svært viktig å få gjennomført oppskytingen av Progress M-42 (se notisen Mir permanent bemannet i 10 år (...nesten...) i Smånytt om Romfart nummer 6, 1999).

Proton benyttes av det amerikansk-russiske selskapet ILS til oppskytinger av utenlandske kommersielle nyttelaster og skal blant annet benyttes til å skyte opp Zvezda, den neste modulen til den internasjonale romstasjonen (se notisen Enda flere utsettelser for den internasjonale romstasjonen i Smånytt om Romfart nummer 6, 1999).

 
Forrige notis | Neste notis | Alle SOR 1999 | Alle Romfart Ekspress/SOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.