Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Kinesisk romvirksomhet

Av Haakon Blystad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 29. årgang, nummer 111, juli-september 1999, side 4 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

I oktober 1949 fant den kommunistiske maktovertagelsen i Kina sted, og i forbindelse med årets 50-årsjubileum har det vært spekulert i om landet ville prøve seg på en bemannet oppskyting som markering. Offisielt sies det nå at dette ikke vil skje før etter tusenårsskiftet.

Som det gamle Sovjets romprosjekter var hemmeligholdt, er det kommet lite informasjon om prosjektet fra kinesiske myndigheter. Kjent er det imidlertid at Kina holder på å utvikle et tomanns romfartøy som vil ligne litt på Gemini/Sojuz, og at dette skal skytes opp med en nyutviklet bærerakett. Bæreraketten vil drives av flytende oksygen og parafin.

Opprinnelig var det antatt at man for bemannede ferder ville bruke en rakett i Lang Marsj-serien (LM). For et par år siden ville vel få ha satt seg frivillig i et fartøy som skulle skytes opp med en slik rakett fordi de stadig vekk feilet spektakulært, men de siste par årene har disse rakettene hatt stor suksess. I begynnelsen av mai ble to vitenskapelige satellitter sendt opp på Lang Marsj 4Bs jomfrutur. 4B er en tretrinns rakett som kun benytter flytende drivstoff. Raketten har kapasitet til å sende 2800 kg opp i en banehøyde av 900 km. Motorola er en av Kinas største kunder på dette feltet, og har sendt opp 10 satellitter som inngår i telefonisystemet Iridium med Lang Marsj 2C/SD.

Kina gjennomfører for tiden organisatoriske endringer for å få ned kostnadene i sitt romprogram. Høsten 1998 ble romprogrammet delt i en militær og en sivil del, og nå skal også den industrielle ryggraden deles i to deler som skal konkurrere med hverandre. Dette er sikkert en forbedring, men den type konkurranse som vi er vant med i Vesten skal det mer enn noen enkle håndgrep å få til.

Kinas stort sett lutfattige skattebetalere plukker opp regningen for regimets store ambisjoner i rommet. Slik jeg ser det, har regimet i Kina tre mål med sin romsatsing; militær styrke, industriell utvikling og propaganda. Skal man hevde seg militært, må man ha et romprogram av en viss styrke. Dette henger sammen med at India, Kinas fremste regionale konkurrent, nettopp har øket utgiftene til sitt romprogram med drøyt 50 %. At Kina ønsker å utvikle ny industri har jeg full forståelse for, men pengene kunne vært brukt på en bedre måte enn å sende medlemmer av kommunistpartiet ut i rommet. Propaganda er også noe regimet i Kina trenger for å roe ned gemyttene. At mange mennesker lever i ekstrem fattigdom uten grunnleggende rettssikkerhet, oppveies til dels av at Kina stadig synes å være i fremgang.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Lang Marsj 4B skytes opp fra Taiyuan-romsenteret.

 
Neste artikkel | Alle NOR 1999 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.