Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Lovende fremtid for oppblåsbare romstrukturer

Av Jan-Gunnar Solheim

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 26. årgang, nummer 100, oktober-desember 1996, sidene 9-11 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Analyser foretatt etter Endeavours ferd i mai i år viser at lekkasje i en ventil eller at ventilen hadde låst seg, var årsaken til at et eksperiment hvor en antenne som skulle blåses opp utenfor romfergen ikke ble vellykket. Men forsøket, kalt Inflatable Antenna Experiment (IAE), ble likevel karakterisert som vellykket, og det ble innhentet nok data som tilsa at lignende oppblåsbare strukturer blir sett på som en meget interessant metode for å frakte store konstruksjoner ut i verdensrommet. I september i år ble en gruppe interessenter samlet ved Jet Propulsion Laboratory (JPL) i California for å se nærmere på teknologien og planlegge fremtidige eksperimenter.

Prosjektlederen for IAE, Steven Bard, uttrykte i ettertid tilfredshet med eksperimentet, trass i at det ikke lyktes helt. «Dette er et bevis for at lignende konstruksjoner kan hjelpe oss til å kutte kostnader i fremtidige planlagte konstruksjoner», sa Bard. Han sier videre at de allerede har satt i gang oppfølging av prosjekter som de er sikre på vil få økonomisk støtte av de firmaer som allerede har leveranser av konstruksjoner til bruk i rommet.

Eksperimentet hadde som hovedoppgave å vise at man lettvint kan frakte oppblåsbare komponenter ut i verdensrommet og dermed spare store summer sammenlignet med de tradisjonelle konstruksjoner som ikke kan blåses opp. De tenker seg at fremtidige solskjold og antenner kan konstrueres med basis i dette prinsippet. Seminaret ved JPL gav ingeniører og forskere anledning til å diskutere løsninger ikke bare for oppblåsbare antenner, men også oppblåsbare bommer.

IAE-eksperimentet, med en masse på kun 20 kg, var pakket i en liten eske som var festet til en Spartan forskningssatellitt. Satellitten ble frigjort fra romfergen, og etter en kommando fra en datamaskin startet utplasseringen av antennekonstruksjonen. Konstruksjonen var laget av gummibehandlet mylar og var satt sammen av tre oppblåsbare bommer, hver på 28 meter, og i enden av bommene var det en oppblåsbar ring som skulle holde selve antennen på plass. Bard sa at det oppstod tre separate problemer som gjorde at eksperimentet ikke lyktes. For det første fungerte ikke mekanikken som skulle skyve de tre bommene på plass. Bommene skulle etter planen hjelpes ut til full lengde av en spesiell utløsermekanisme. Men bommene ventet ikke på at utløsermekanismen skulle tre i funksjon. De startet opp av seg selv og gled ut til cirka a av full lengde. Her satte de seg fast, og idet selve oppblåsingen startet, bøyde antenneseksjonen seg rundt sin egen akse. Bard sa at dette på ingen måte var det de hadde håpet på, men trøstet seg med at dersom en lignende seksjon ikke var oppblåsbar og fikk lignende problemer i starten, ville den aldri kunne åpne seg. Ringen som skulle holde antennen blåste opp som forventet, men det gjorde ikke selve antennen. Dette skyldtes sikkert en lekkasje i selve materialet, noe de hadde mistanke om allerede før oppblåsingen av antennen startet. På grunn av dette klarte følgelig ingeniørene ikke å samle inn nødvendige data om hvordan en slik antenne vil ta seg ut i vektløs tilstand. Det siste problemet som oppstod var at hele seksjonen startet å rotere etter at alle enheter var satt under trykk. Dette skyldtes trolig en ørliten lekkasje i en av de oppblåste enhetene.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Selv om forsøket på å blåse opp en antenne i verdensrommet tilsynelatende var mislykket, vil NASA likevel gå videre med lignende eksperimenter, blant annet på grunn av forventningene om å kunne spare penger med hensyn til nyttelastvekt. (NASA)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1996 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.