Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Referat fra generalforsamlingen 1995

Av Johannes Fossen

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 25. årgang, nummer 95, juli-september 1995, side 43 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Generalforsamling tirsdag 9. mars 1995
Auditorium 4, Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo, Blindern
 
Til stede: 27 medlemmer, inklusive NAFs styre.
1. Innkallingen ble godkjent.
2. a) Ragnar Thorbjørnsen ble valgt til dirigent.
  b) Johannes Fossen ble valgt til referent.
  c) Anne Sekkelsten og Geir Ivar Elgjo ble valgt til å underskrive protokollen.
3. Det kom følgende kommentarer til styrets årsrapport:
  3.4 Antall nye medlemmer i 1994 skal være 44.
  3.6 I tillegg til de nevnte medlemsmøtene var det også formidlet invitasjon til et foredrag arrangert av Teknisk museum om 25-årsjubileet for Apollo 11 den 20. juli og reprise i oktober.
  3.9 Utbetalingen fra reisefondet var til Rune Solberg.
4. Regnskapet for 1994:
 Det ble bedt om detaljering av diverseposten som inneholdt IAF-kontingent, trykking av innbetalingsblanketter, abonnement på romfartstidsskrifter. Det ble også bedt om detaljering av posten PR som har gått med et betydelig overskudd. Dette skyldes tilskudd fra Norsk Romsenter på kr 10 000 og at en regning på kr 5000 for annonse i Facts og Fenomener ikke er belastet 1994-regnskapet. Revisors beretning med kommentarer ble lest.
5. Ansvarsfrihet for styret.
6. Budsjett for 1995.
 Det ble en diskusjon om en forventet støtte fra Norsk Romsenter skulle føres i budsjettet fremfor å la budsjettet gå med et tilsvarende beløp i underskudd. Styret mener det er uheldig å budsjettere med inntekter som ikke er sikre, bare nesten. Forslaget om å føre inntekter fra Norsk Romsenter på kr 10 000 i budsjettet ble forkastet med 19 mot 4 stemmer. For øvrig ble budsjettet godkjent.
7. Kontingenten for 1995 ble vedtatt uforandret med kr 150 for enkeltmedlemmer og kr 300 for gruppemedlemmer.
8. Valg av styre og redaksjonskomité.
  8.1 Per Arne Marthinsen ble gjenvalgt som leder.
  8.2 Cathrine Hallberg ble gjenvalgt som nestleder.
  8.3 Erik Tronstad ble gjenvalgt som redaktør.
  8.4 Tore S. Johnsen ble gjenvalgt som redaksjonssekretær.
  8.5 Til øvrige styremedlemmer ble valgt:
 Johannes Fossen
 Øyvind Guldbrandsen
 Lóránd Lukács jr. (ny)
 Johan Nicoll
 Per Olav Sanner
 Ragnar Thorbjørnsen
  8.6 Til vararepresentanter ble valgt:
 Håkon Blystad (ny)
 Helge Rafaelsen (ny)
9. Valg av revisor:
  9.1 Ole Emil Holth ble valgt til revisor.
  9.2 Christian Tyholt ble valgt til vararevisor.
10. Eventuelt.
 Det ble orientert om foreningens planlagte arrangementer i 1995, spesielt om IAF-kongressen i oktober.
 
Protokollen er gjennomlest og godkjent av Anne Sekelsten og Geir Ivar Elgjo.
 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1995 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.