Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Nye indisier på at supermassive svarte hull finnes

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 91, juli-september 1994, side 49 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

I et par tiår har supermassive svarte hull vært den sterkeste kandidaten til å forklare de store energimengdene som sendes ut fra kjernene i aktive galakser. Teorien ser nå ut til å være bekreftet ved nye observasjoner gjort med det reparerte Hubble-romteleskopet. Holland Ford (Johns Hopkins University) og Richard J. Harms (Applied Research Corp.) har lagt fram overbevisende indisier på at det er et svart hull i sentrum av den store elliptiske galaksen M87, som ligger i sentrum av Virgo-hopen.

Observasjoner av galaksens sentrum med det nye vidvinkel/planetkameraet i Hubble-romteleskopet viste at det der er en tynn gasskive med en diameter på 500 lysår. Merkelig nok har denne «pannekaken» en spiralstruktur, noe av det siste astronomene hadde forventet å finne i en elliptisk galakse. Ved hjelp av svakobjektspektrografen om bord i Hubble-romteleskopet målte de dopplerforskyvninger i lyset fra gasskiven. De fant at gassen beveger seg med omtrent 550 km/s i 60 lysårs avstand fra sentrum av galaksen. Nærmere sentrum beveger gassen seg enda hurtigere, med opptil 800 km/s. Siden gassen ikke slynges bort fra dette området og utover i galaksen, må det i sentrum av den finnes et stort, usynlig objekt med en masse på 2-3 milliarder solmasser. «Hvis det ikke er et svart hull,» sier Ford, «må det være noe enda merkeligere.»

M87 er en kraftig radiokilde. Dessuten sender den en smal utløper av gass flere tusen lysår fra fra kjernen. Begge deler tyder på at det i kjernen må finnes en uhyre kraftig energikilde. Tidligere observasjoner med Hubble-romteleskopet viste at stjerner hoper seg opp nær foten av gassutløperen i kjernen, som om de ble dratt inn dit av et supermassivt svart hull. Den dårlige optikken til teleskopet gjorde det imidlertid den gang umulig å gjøre de viktige spektrografiske observasjonene som nå har vist at materie virvler rundt kjernen med de høye hastighetene astronomene hadde forventet.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Disse nærbildene av den aktive kjernen i M87 viser en hurtig roterende gasskive. Utsnittet over har en utstrekning på 3,5″ (850 lysår). De to sirklene viser hvor man har målt rotasjonshastigheter på 550 km/s mot og fra Jorden. (NASA/STScI)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.