Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

En planet rundt Beta Pictoris?

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 91, juli-september 1994, side 47 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

To franske astronomer har gjort observasjoner som tyder på at det kan gå en planet i bane rundt stjernen Beta Pictoris, 52 lysår borte.

I 1984 oppdaget man fra observasjoner gjort med satellitten Infrared Astronomy Observatory (IRAS), en skive med faste partikler som strakk seg opptil 1000 AU bort fra stjernen. Helt siden da har astronomer hatt mistanke om at det kunne være dannet planeter der. Beta Pictoris er imidlertid en varm, luminøs stjerne av spektralklasse A. Skinnet og strølyset fra den har derfor gjort det umulig for observatører å studere de innerste 100 AU av skiven, der planeter eventuelt ville ha dannet seg. Pierre-Olivier Lagage og Eric Pantin (Astrophysical Service, Saclay) har nå undersøkt dette området ved å ta bilder på middels infrarøde bølgelengder, der stjernen og støvskiven har omtrent samme lysstyrke.

Lagage og Pantin har nå offentliggjort det første høyoppløsningsbildet på 10 mikrometer tatt av Beta Pictoris. Det ble tatt ved European Southern Observatorys 3,6 m store teleskop i Chile. Bildet viser stjernen og støvskiven sett fra siden. Lysstyrken ved 10 mikrometers bølgelengde avhenger både av støvets temperatur og tettheten av partikler. Når variasjonen i temperatur med avstand fra stjernen modelleres og subtraheres fra bildet, framkommer et nytt bilde som er proporsjonalt med den midlere tettheten av støvkorn. Det viser en reduksjon på en faktor 10 innen 30 AU fra stjernen.

Selv om det finnes andre forklaringer, foreslår de to astronomene muligheten for at en planet på noen få jordmasser går i bane rundt stjernen omtrent 20 AU fra den. Der har den sopt den innerste delen av støvskiven nesten ren for støv. Til støtte for sitt syn framholder de den åpenbare asymmetrien i bildet: Skiven strekker seg lenger mot sydvest enn mot nordøst. En planet i en bane med en eksentrisitet på 0,02 ville helt naturlig lage en slik asymmetri ved den gravitasjonelle virkningen planeten har på partiklene i skiven.

Hvis det virkelig er en planet som skaper uorden i støvskiven rundt Beta Pictoris, vil skivens utseende i infrarødt endre seg etter hvert som planeten beveger seg fra den ene siden av stjernen til den andre. Men en baneradius på 20 AU vil det ta 36 år før planeten er på motsatt side av stjernen, sett fra Jorden. Så astronomene må nok smøre seg med tålmodighet før de får svar på det spørsmålet.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Disse infrarøde bildene viser de innerste delene av støvskiven rundt Beta Pictoris, som vi ser fra siden og som kan inneholde et planetsystem. Bildet til venstre viser observert intensitet, bildet til høyre gjennomsnittlig partikkeltetthet. Nord er opp og øst til venstre. Den langstrakte strukturen spenner over 8″, eller omtrent 130 AU. (P.-O. Lagage og E. Pantin)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.