Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Skandinaver foreslår gigantteleskop

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 90, april-juni 1994, sidene 58-59 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Arne Ardeberg (Lund-observatoriet i Sverige) og Torben Andersen (Nordisk Optisk Teleskop i Danmark) har foreslått å bygge et gigantisk teleskop med en diameter på hele 25 m. Hovedspeilet vil være segmentert og sammensatt av flere mindre speil, slik man har bygd Keck-teleskopet på Mauna Kea, Hawaii. Som Kecks konstruktører oppdaget, er det en betydelig utfordring å skulle slipe og polere de enkelte segmentene til den riktige asfæriske formen de må ha. Ardeberg, Andersen og kollegene deres har derfor foreslått å benytte et primærspeil med en sfærisk (kuleformet) flate, som er lett å framstille.

Alle de 141 heksagonale segmentene, hver med en diameter på 2 m, til hovedspeilet, vil ha samme form. De asfæriske flatene som er nødvendige for å produsere skarpe bilder, vil de slipe inn i sekundær-, tertiær- og kvartærspeilene. Det største av dem måler «bare» 5,2 m i diameter.

Det foreslåtte gigantteleskopet vil ha et lyssamlende areal på 470 m2, 2,4 ganger det kraftiske instrumentet det nå er sikret finansiering til, nemlig Very Large Telescope som European Southern Observatory bygger i Chile. Med sin evne til å produsere stjernebilder med en utstrekning på 0,2″ over et felt på 20-40″, vil teleskopet gjøre det mulig å foreta høyoppløsningsspektroskopi mye lenger ut i Universet enn hva som nå er tilfellet.

Ardeberg og kollegene hans ser for seg en altazimutmontering og en bygning som roterer sammen med teleskopet, noe som også finnes på mange moderne reflektorer. Hovedspeilet på f/0,8 gjør teleskopet kort og bygningen liten. Ardeberg anslår totalkostnadene for et slikt teleskop og bygningen rundt til 110 millioner dollar, hvilket er noe mer enn hvert av Keck-teleskopene koster. Han håper å få etablert en internasjonal sammenslutning som kan starte prosjektet.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Skandinaviske astronomer har foreslått denne konstruksjonen for et teleskop med et hovedspeil med 25 m diameter. Utsnittet til høyre viser de fire speilene teleskopet tenkes utstyrt med. Hovedspeilet og kvartærspeilet er segmenterte, mens hver av sekundær- og tertiærspeilene er laget i ett stykke. (Arne Ardeberg)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.