Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Satellitter nøkkelen til «infostruktur»

Av Hans Trygve Jensen

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 90, april-juni 1994, sidene 13-14 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

En ny generasjon av kommunikasjonssatellitter som tjener både sivile og militære mål, vil bli helt sentrale elementer i den såkalte National Information Infrastructure (NII). Denne skal kunne levere høykvalitets video-, stemme-, data- og multimedietjenester til et hvilket som helst sted i USA. Industrien må imidlertid påta seg en aktiv rolle i utviklingen av retningslinjer, standarder og teknologi innen den såkalte «Information Superhighway». Ellers vil satellitter simpelthen bli stengt ute fra NII.

Mens man i USA hovedsaklig har vært opptatt med å binde sammen landet med et fiberoptisk kabelnett for å levere en enorm strøm av multimedietjenester til firmaer, skoler og private hjem, vil satellitter nå bli vesentlige medspillere på en hvilken som helst amerikansk og internasjonal data-«highway». Avanserte satellitter, som tar hånd om så store datamengder som er nødvendige for sanntids-konseptet, høykvalitets videosystemer og datakommunikasjon, har her unike tjenester å tilby:

  • Mobilitet. Både militære og sivile brukere vil kreve adgang til datanettverk og større databaser. Og etter hvert som kompakte, personlige kommunikasjonssystemer (PCS) blir mer vanlige, vil brukerne forvente samme enkle adgang til telekommunikasjonsnettverk fra fjerne områder, om bord på større skip og på lengre flyreiser, som de får i byene eller der de bor. Satellitter vil kunne tilby denne forbindelsen til en overkommelig pris.
  • Vekst i og støtte oppunder bakkebaserte kommunikasjonssystemer. Direktekringkasting fra satellitter vil nå millioner av mennesker samtidig, og vil frambringe økonomisk vekst for de bakkebaserte systemene gjennom strømmen av etterspørsel. Hvis naturkatastrofer, politisk oppstand eller krigføring ødelegger jordbaserte nettverk, kan satellitter raskt bygge opp igjen deler av systemet og skaffe til veie grunnleggende tjenester.
  • Samling av data fra vidt spredte sensoriske instrumenter som driver kontinuerlig registrering av naturomgivelser og militær aktivitet. Tusener av sensormålere som flyter omkring i sjøen kan overføre data om vanntemperatur, i hvilken retning måleren flyter og annen informasjon til satellitter, som så lagrer og bringer dataene videre til en bakkebasert stasjon.

Utvikling innen militær kommando og kontroll, militære kommunikasjoner og datamaskiner og militær etterretning - det såkalte C4I - vil ikke bare bli avhengig av satellitter, men vil også komme til å kreve mer av dem. Kommunikasjonssystemer må bli interoperative mellom tjenester og allierte og må vikles inn i de avanserte, kommersielle nettverkene. Sensorsystemer vil overføre gigabiter av informasjon til kommandører og lett mobile jegertropper. Dette vil kreve nær-sanntids-nettverk som spenner over større områder av kloden. Utbredt simulering for trening, slagplaner og øvelser og evaluering av nye konsepter vil kreve både satellitter med høy hastighet og høy kapasitet og bakkebaserte kommunikasjonssystemer.

Clinton-administrasjonen har, med visepresident Al Gore i spissen, tatt til orde for en nasjonal «infostruktur» som tjener både sivile og militære interesser. Realiseringen av et samarbeid mellom administrasjonen og industrien ligger øverst på prioritetslisten, men det forventes at industrien går i bresjen. Regjeringen er rede til å strømlinjeforme retningslinjene, men understreker at industrien må påse at NII blir markedsstyrt.

Regjering og industri er bare i startfasen når det gjelder utformingen av denne «infostrukturen». Men allerede sent i 1993 etablerte bedriftene bak kommunikasjon og luftfart en såkalt Satellite Superskyway Coalition for å sikre at romstasjoner er med i planleggingen av NII. Koalisjonens 14 medlemmer omfatter blant annet Comsat, TRW, Hughes Aircraft, Space Systems/Loral og US. Satellite Broadcasting. Fra hovedkontoret i Virginia skal koalisjonen fremme satellittindustriens posisjon overfor Det hvite hus, Kongressen og føderale organer.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.