Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Mir bestråler svensk satellitt

Av Hans Trygve Jensen

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 90, april-juni 1994, sidene 11-12 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Russiske kosmonauter om bord i Mir har prøvd ut et elektronstrålevåpen mot den svenske satellitten Freja. Dette utgjør en del av et multinasjonalt prosjekt der målet er å lære mer om atferden til partikler og plasma i rommet.

Under et eksperiment i slutten av mars 1994 bestrålte Mir Freja i ett minutt i det begge fartøyene fløy over nordlige del av Stillehavet utenfor kyststripen av sørlige Alaska. Strålen ble avfyrt mens Mir kretset i en høyde av 383 km på vei nordøstover mot det smale landområdet av Alaska. Freja svevde over Mir i 1770 km høyde og i sørsøstlig retning ned langs samme kysten.

Lokaliseringen av testen ble valgt på et punkt hvor banene til Mir og Freja krysser en av linjene til Jordas magnetfelt. Hensikten er å la strålen følge magnetfeltlinjen før den treffer Freja. Satellittens elektrondetektorer registrerer så bestrålingen.

Testen ble overvåket av en bakkestasjon i Prince Albert, Canada. Databåndene med Frejas registreringer må sendes til Sverige som vil bekrefte hvorvidt satellitten ble truffet av strålen. Vitenskapspersonell fra Russland, Sverige, Tyskland, Canada og USA er involvert i prosjektet ifølge svenske Rymdbolaget som har bygget den 214 kg tunge satellitten.

Eksperimentene til Mir og Freja følger opp forskjellige elektronstråletester som ble gjennomført under ferdene med romfergen og Spacelab 1, samt romfergen og Atlas 1 i mars 1992. Testene blir utført for å bygge opp en database med oversikt over romplasma og magnetosfæren. Informasjonen vil bli benyttet av militære og sivile romfartøykonstruktører og det vitenskapelige miljø.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.