Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

NASAs miljøprosjekt møter økonomiske problemer

Av Hans Trygve Jensen

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 90, april-juni 1994, sidene 7-8 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

NASAs mangeslungne miljøforskningsprosjekt, Mission to Planet Earth, sliter med store økonomiske problemer samtidig som budsjettet er i vekst. Prosjektet, som omfatter blant annet Earth Observing System til 8 milliarder dollar, har hele tiden mottatt sterk støtte fra Clinton-regjeringen. Og selv om administrasjonen foreslår nedskjæringer på det samlede budsjettet til NASA for 1995, ønsker den å øke kapitalgrunnlaget til Mission to Planet Earth (MTPE) fra 1068 millioner til 1238 millioner dollar.

Charles F. Kennel, første vise-adminstrerende direktør ved MTPE, understreker at de likevel ikke har fått det de ønsket. Inntil videre må MTPE nøye seg med å presentere prosjektet innenfor de gitte budsjettrammene overfor Kongressen og følge opp og holde fast ved utviklingsprogrammene. MTPE har nå gått inn i sitt hittil mest hektiske år med deltagelse i ni amerikanske romprosjekter pluss tre luftbårne.

MTPEs budsjettvansker rammer følgende nøkkelprosjekter:

  • Earth Observing System (EOS). EOS er ment som en serie med 17 satellitter av ulik størrelse. Utviklingen av EOS-AM, en satellitt som Martin Marietta Astro Space står byggeansvarlig for, er kommet godt i gang, men 250 millioner dollar må være til rådighet i 1995. Satellittenheten som skal studere land- og atmosfære-forhold, vil være klar for utskytning i 1998 fra Vandenberg Air Force Base med en Atlas 2AS-bærerakett.
    455 millioner dollar er øremerket hele EOS-programmet i 1995. Dette vil langt fra være nok til å kunne starte utviklingen av EOS-PM-satellitten, som fra vitenskapelig hold blir ansett for å være enda viktigere ettersom den skal studere den gjensidige påvirkningen mellom hav og atmosfære. Rundt 75 millioner er lagt til side for PM-serien, men dette beløpet skal brukes til instrumentutvikling og vitenskapelige eksperimenter.
    Oppskytingen av EOS-PM1 med en Atlas 2AS-rakett i desember 2000 vil komme på ytterligere 75 millioner, i følge Kennels medarbeider William Townsend. For å unngå en forsinkelse i oppskytingen på i verste fall ni måneder, prøver NASA å forminske PM-satellitten slik at den kan skytes ut med den mindre og billigere Delta 2-raketten.
    NASA vurderer også å forandre på EOS-AM-satellitten.
  • Earth Probes-programmet. Den første satellitten i denne serien hadde oppskytingsdato i mai 1994 og har som oppgave å fylle hullene i det vitenskapelige datagrunnlaget som EOS skal gå ut fra. Satellitten, som går under det formelle navnet Total Ozone Mapping Spectrometer/Earth Probe (TOMS/EP) er bygget av TRW Inc. Midler til rådighet for dette prosjektet vil gå ned fra 96,4 millioner dollar i 1994 til 82 millioner i 1995, og dette vil ikke være nok til å kunne påbegynne konstruksjonen av den andre satellitten i denne serien, i følge Kennel.
  • Utvikling av Landsat 7. Tidligere i år ga Clinton-administrasjonen NASA oppdraget med å utvikle den neste generasjonen av jordressurssatellitter etter at Pentagon trakk seg på grunn av trangt budsjett.

Bortimot 98 millioner dollar er blitt overført fra Forsvaret til NASA, som allerede sitter med 54 millioner for instrumentutvikling. Men NASA må først legge opp en plan slik at hele programmet er i rute fram mot utskytningen i 1998.

Mission to Planet Earth og EOS plages ikke bare av budsjettproblemer. Tidligere i år gikk National Research Council (NRC) ut og kritiserte systemet som skal spre data fra EOS og andre miljøprosjekter ut til brukere (EOSDIS) for å være alt for uoversiktlig og utilgjengelig. Man frykter at brukere vil trenge forskjellige systemer for å få tilgang til forskjellige data.

Kennel og Townsend forteller imidlertid at det er blitt foretatt flere endringer for å gjøre EOSDIS omtrent like brukervennlig som Internet er i dag. Vitenskapelig personell skal for øvrig teste den såkalte Version 0 av EOSDIS for å bedømme hvorvidt dette er tilfellet. Det er Hughes Applied Information Systems som er ansvarlig for utviklingen av datasystemet, som har en prislapp på så mye som 2,56 milliarder dollar.

EOSDIS har også et rent kommersielt potensiale. Og Kennel håper at de enorme mengdene med geografiske data fra MTPE vil danne grunnlaget for en uvurderlig etterspørsel som i sin tur kan forhindre eventuelle framtidige tilbakeslag. Hele miljøtiltaket vil dermed samsvare med NASA-lederen Daniel Goldins uttalte ønske om at romprogrammene blir gjort mer «relevante» for amerikanere flest.

Forandringen av helningsvinkelen til den internasjonale romstasjonens baneplan fra 28,5° til 51,6° idet Russland ble med gjør stasjonen straks mer nyttig for hele prosjektet, mener Kennel. MTPE vil bruke 9,8 millioner dollar i 1995 for planlegging av nyttelaster til Mir. I tillegg vurderer NASA å skyte opp den andre TOMS/EP-satellitten med et russisk fartøy.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.