Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Færre Milstar 2

Av Gunnar S. Ytreberg

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 89, januar-mars 1994, sidene 15-16 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Det amerikanske luftforsvaret (USAF) planlegger å redusere anskaffelsen av Milstar 2 kommunikasjonssatellitter, noe som innebærer at det kun vil bli kjøpt inn to Milstar 1 og fire Milstar 2.

Planen er i overenstemmelse med en undersøkelse foretatt for å kartlegge behovet for en ny satellitt med kallenavnet «Milstar 3». Denne satellitten skulle benytte ny teknologi og være lettere og mindre kostbar enn den nåværende Milstar-familien.

Milstar-programmet nådde en viktig milepæl 27. oktober 1993, da den første Milstar 1 ble fraktet fra Lockheeds anlegg syd for San Fransisco til Cape Canaveral i Florida. Der ble den klargjort for en planlagt oppskyting tidlig i 1994.

Milstar vil være den første satellitten som benytter en Titan 4-bærerakett etter at en ble ødelagt under oppskyting på grunn av en feil i en faststoffmotor 2. august 1993. Ulykkeskommisjonen diskuterer nå sine resultater med representanter for USAF and Forsvarsdepartementet. Så langt er det enighet om årsaken og hvordan dette skal unngås i framtiden. Tester av motorene og gjennomgang av papirarbeid i forbindelse med produksjonen av faststoffmotoren skal sørge for framtidig sikkerhet. Forandringer i fabrikasjon og design er ikke nødvendig, uttalte en representant. Uansett, Milstar-gruppen biter negler og det vil bli utvist ekstra forsiktighet når neste rakett klargjøres for oppskyting.

Den første satellitten ble foldet sammen til sin oppskytingskonfigurasjon og fraktet i en kontainer som likner innsiden av oppskytingskapselen. Noen funksjonstester ble gjennomført på Cape Canaveral, men satellitten forble i oppskytingskonfigurasjonen for å redusere arbeidstiden ved oppskytingsstedet.

Fire Milstar-satellitter er blitt bestilt så langt. De to Milstar 1 vil bli skutt opp først, og disse vil ha med seg en nyttelast med lav kommunikasjonskapasitet.

Milstar programmet ble endret 27. oktober 1992, for å få plass til en nyttelast med middels kommunikasjonskapasitet. Formålet var å dekke militære behov etter den kalde krigen.

Den tredje Milstar 1 skal nå bygges om til en Milstar 2, og USAF har også bestilt nok en Milstar 2. I tillegg til disse fire bestillingene er det opsjon på tre Milstar 2, men slik situasjonen er i dag vil det kun bli bygget maksimum to.

Totalt er det fire satellitter som skal gå i geosynkron bane i programmet, og til slutt vil alle disse fire være Milstar 2-staellitter. I tidlige planer dreide det seg om baner med høye ekvatorvinkler, og det er nå satt i gang studier for å finne ut hvordan man skal få dekket de polare områdene.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har definert Milstar 3-studiet som en «lavkost, lettvektssatellitt som skal strekke seg forbi årtusenskiftet» ifølge en representant for USAF. Dette studiet fokuserer på å redusere vekten av nyttelasten ved å bruke avansert mikroelektronikk, kombinere antenner slik at de kan ta seg av flere funksjoner for å redusrer antallet og andre teknikker. Milstar 2 veier 4536 kg, med en nyttelast på 1814 kg.

Milstar 2 bestod en gjennomgang av systemene i oktober 1993, og den andre Milstar 1 fullførte akustiske tester 1. oktober 1993. Den ble så klargjort for temperaturtester i vakuum mot slutten av 1993. Oppskytingen er beregnet til 1995.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.