Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Topex/Poseidon observerer viktig bølgefenomen

Av Per Olav Sanner

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 89, januar-mars 1994, sidene 12-13 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Den fransk-amerikanske havobservasjonssatellitten Topex/Poseidon oppdaget tidlig i august 1993 en bølge ved omtrent 160° Ø i Stillehavet, som i løpet av de neste to månedene beveget seg østover langs ekvator mot det amerikanske kontinentet før den avtok. Da var imidlertid en ny bølge blitt dannet i området mellom 160° Ø og 180° Ø. Bølgen antas å ha betydning for et spesielt værfenomen som fra tid til annen opptrer langs Syd-Amerikas stillehavskyst, og som der kalles El Niño.

Bølgen, som hadde en høyde på 10-15 cm, oppstod sannsynligvis under et opphold i vindene som stadig blåser langs ekvator fra Syd-Amerika mot Asia, og som får havet til å stige noe på den asiatiske siden.

På sin vei over havet øker slike bølger dybden til overflatelaget av varmt vann, noe som reduserer mengden av fiskenæringsstoffer i det kalde vannet under. Dette skaper igjen problemer for det sydamerikanske stillehavsfiskeriet. Værforholdene langs kysten blir også påvirket av endringene i vanntemperaturen, med voldsomme regnskyll og oversvømmelser som resultat. Sist disse forholdene opptrådte med full styrke, var i 1982-83.

Topex/Poseidon ble skutt opp 10. august 1992 og går i en 1340 km høy bane med en ekvatorvinkel på 66°. Satellittens oppgave er å kartlegge sirkulasjonsstrømmer i havene. Den er bygd av amerikanske Fairchild Space og drives av NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i samarbeid med den franske romorganisasjonen Centre National d'Etudes Spatiales (CNES).

Satellittens høydemåler har en nøyaktighet på 5 cm. Denne presisjonen oppnås gjennom en kombinasjon av tre teknikker. For det første benytter man en nøyaktigh modell av Jordens gravitasjonsfelt utviklet av NASAs Goddard Space Flight Center, CNES og University of Texas i Austin. For det andre har Topex/Poseidon et vanndampradiometer som korrigerer for endringer i radarbølgenes hastighet i troposfæren. For det tredje har satellitten en radarhøydemåler i to kanaler i C- og K-båndet for å korrigere for unøyaktigheter som skyldes ionosfæren.

Topex/Poseidons levetid er begrenset til 3-5 år fordi banen den går i, fører den gjennom van Allen-beltene med stråling. De er spesielt belastende for elektronikken om bord, men for å få fullt utbytte av satellitten, er man nødt til å la den gå i denne banehøyden. Hvis den fløy lavere, ville banen vli for uforutsigbar på grunn av uregelmessigheter i Jordens gravitasjonsfelt og påvirkning fra tynne atmosfærerester. Hvis den fløy høyere, ville radarhøydemåleren kreve for mye energi for å fungere tilfredsstillende.

Tidlig i 1994 avsluttet man innledende studier med tanke på en oppfølger til Topex/Poseidon.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.