Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Første H-2-last hjelper miniromfergen HOPE

Av Per Arne Marthinsen

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 89, januar-mars 1994, sidene 9-10 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Da Japan foretok sin første oppskyting av bæreraketten H-2 den 4. februar 1994, hadde den med seg en last som skulle være med på å verifisere en del tekniske detaljer i forbindelse med japanernes ubemannede romfergeprosjekt, HOPE. Lasten var en 860 kg UFO-liknende tallerken som skulle brukes til å samle data vedrørende termisk beskyttelse og hvilken profil HOPE skal ha når den går inn i jordatmosfæren.

Det er formen på testobjektet som har gjort at det er blitt kalt UFO. Det virkelige navnet er Orbiter Reentry Experiment (OREX). Det har en ytre diameter på 3,4 m og en tykkelse på 1,46 m. Den ble plassert i en 445 km sirkulær bane med en omløpstid på 100 minutter og landet syd for Christmas Island, 133 minutter etter oppskytingen fra Tanegashima-romsenteret. Under tilbakevendingen ble fronten til OREX varmet opp til 1570 °C på grunn av den aerodynamiske oppvarmingen. På samme måte som med den amerikanske romfergen, vil også denne måtte styres kontrollert inn i jordatmosfæren for å holde OREX stabil. Plasmaet som dannes rundt OREX, gjør at all kommunikasjon ble brutt i en viss periode. Da denne perioden var over, ble alle data sendt til skip og fly som er i nærheten av nedslagsfeltet.

OREX er et samarbeidsprosjekt mellom NASDA (National Space Development Agency) og National Aerospace Laboratory of Science and Technology Agency, begge i Japan.

Japanerne har flere mål med OREXs tilbakevending gjennom atmosfæren, som skal hjelpe dem med en videreutvikling av miniromfergen HOPE. Romfartøyet skal samle aerodynamiske data for å verifisere aerodynamiske beregninger av luftstrømmen rundt romfergen. Data vil også bli samlet for å få en oversikt over strukturen til romfartøyets varmebestandighet.

OREX profilen inkluderer:

En «flynese» som består av karbon-karbon, som igjen er forbundet til en utstyrsseksjon innhyllet i en kropp av en aluminiumslegering. Romfartøyet har den største karbon-karbon-overflaten i verden. Rundt den er det 24 karbon-karbon termiske beskyttende systemfliser, TPS. Selve OREX og flisene er konstruert til å kunne tåle temperaturer helt opp til 1600 °C. Formen på OREX er den samme som vil være på den framtidige minfergens nese. Beskyttelsesflisene er tenkt brukt langs HOPEs flykropp. Både OREX og flisene er lagd av samme karbon-karbon sammensetningen som på H-2s eksosutgang til motoren LE-7. OREX' tilbakevendig til atmosfæren vil gi en større varmesignatur enn den amerikanske romfergen på grunn av at radien er større sammenliknet med størrelsen.

Formen på karbon-karbon-flisene som utgjør TPS, er 230 diamantformede keramiske fliser laget av silisiumoksid- og aluminiumoksidfiber, som igjen er forbundet til OREX' bikubeliknende kropp av aluminium. Kroppen vil hele tiden bli overvåket for hvordan den oppfører seg.

På dette stadiet har NASDA mottatt bevilgninger til en demonstrasjonsoppskyting i 1999. Det vil ikke bli et fullt HOPE-program før år 2000, som igjen gjør at fergen ikke vil bli fullt operativ før år 2010.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.