Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Kansellering av varslingsatellitten FEWS

Av Knut Kristian Røberg

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 89, januar-mars 1994, sidene 8-9 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Varslingsatellitten FEWS har blitt stoppet til tross for at en nylig gjennomgang av systemet ikke fant noen tekniske hinder for å bygge det nye rakettvarslingssystemet. Den amerikanske kongressen vil kjempe mot avgjørelsen, som ble fattet av Pentagon, om å kansellere den nye generasjonen av varslingssatellitter med en prislapp på cirka 12 milliarder dollar. Disse satellittene skulle varsle mot angrep fra kort- og mellomdistanseraketter av samme type som rakettene som terroriserte Israel og Saudi-Arabia i løpet av krigen i den Persiske Gulfen. En av sjefene i Pentagon, John Deutch, anbefalte at Follow-on Early Warning Satellite (FEWS) skulle droppes og heller gjøres om til et mindre og billigere system, noe som vil forsinke tilgjengeligheten av et slikt system med 4-5 år, kanskje helt til år 2006. Et kutt i budsjettet for det amerikanske luftforsvaret har redusert kostnadene for hele FEWS-programmet med 25-30 % i løpet av de siste månedene, til omtrent 12 milliarder dollar. Men denne kostnadsreduksjonen var tydeligvis ikke nok, sier en tilhenger i kongressen.

Etter dette ble FEWS øyeblikkelig avsluttet som prosjekt, og stedfortredende forsvarsminister William J. Perry godkjente innkjøp av den 23. Defense Support Program (DSP) satellitten, et system som FEWS opprinnelig var ment å skulle erstatte.

Tjenestemenn er forvirret av de blandede signalene. Deutch har valgt å stoppe den amerikanske romkommandoens viktigste prosjekt. Samtidig har George Schneiter, som er hans rådgiver innen strategiske systemer og romsystemer, nylig avsluttet en gjennomgang og vurdering av den tekniske ytelsen til systemet og ikke funnet at det er noen tekniske hinder for gjennomføringen av FEWS slik at kontrakttildelingen måtte forhindres. Kongressen, som øyensynlig er tilhenger av FEWS, har bevilget bare halvparten av de 214 millioner dollar som kreves for prosjektet.

DSP ble brukt til å oppdage irakiske Scud rakettutskytninger under gulfkrigen, men det viste seg å være utilstrekkelig når det gjaldt å bestemme både oppskytingstedet og målområdet på en nøyaktig og tidsgunstig måte. De politiske ettervirkningene av Scud-rakettangrepene førte til en betydningsfull innsats som innbefattet mye krigsmateriell i et forsøk på å lokalisere de mobile utskytningsrampene, men med liten eller ingen effekt. Sjefen for romkommandoen, general Charles A. Horner, gjorde FEWS til sitt førsteprioritetsprosjekt. Inntil så kort tid tilbake som tre måneder ble også Deutch regnet som en tilhenger av FEWS. Roten til problemet er en mangel på 10-20 milliarder dollar på forsvarsbudsjettet i de siste års forsvarsplaner, uttaler en kongressdeltager. Deutch har ingen underliggende strategi, det er bare snakk om et enkelt budsjettspørsmål, sier han.

Kritikken fra Kongressen mot Deutchs og Perrys beslutning, er en protest som går ut på at det ikke er noe som kan erstatte FEWS. FEWS skulle klargjøres for konstruksjonsmessig og produksjonsmessig utvikling neste sommer.

«I de endelige analysene vil det bety flere døde amerikanere i den neste krigen,» sier en kongressmann og bemerker at det største enkelt-tapet av amerikanske liv i løpet av Desert Storm, skyldtes en Scud rakett som traff et fjerntliggende område. «Rapporter om forsendelser av klassifiserte sensorer som kan utvikles til å utføre antirakettforsvarsrollen, er absolutt tull,» sier kongressmannen. «Det er sant at det finnes interresant teknologi - raskere datamaskiner, mikroelektronikk og bedre sensorer - som kan gjøre jobben etter hvert. Men vi har ikke brukt én cent på andre systemkonsept enn FEWS.»

I forsvarssammenheng har man slått sammen fire programmer for infrarøde sensorer - FEWS, DSP, Brilliant Eyes og RC-1355 Cobra Ball. Ingen av disse kan kanselleres uten at forsvarskomiteene i Senatet eller Kongressen blir informert og får presentert en rasjonell forklaring på en eventuell kanselleringsavgjørelse, og deretter må det gå en venteperiode på 30 dager.

Motstandere av Deutch-Perry-planene sier at et enkelt komiteveto vil hindre Pentagon fra å gå fra sine opprinnelige planer om FEWS. Man regner med at Pentagon blir nødt til holde programmet i live i budsjettåret 1994, og det vil bli gjort forsøk på å ta debatten opp igjen i budsjettforhandlingene i 1995.

Et forsøk på å holde FEWS i live, har allerede blitt startet. Men det blir også sagt at ingenting kan hindre Pentagon fra å kansellere FEWS, DSP og Brilliant Eyes, men de kan legge hinder i veien for nye programmer som blir foreslått som en erstatning for disse. Det blir antagelig bevilget 110 millioner dollar, selv om dette er bare halvparten av hva som trenges. En bevilgning på 110 millioner dollar for FEWS og 140 millioner dollar for Brilliant Eyes er ikke nødvendigvis bare politiske avgjørelser, men ganske enkelt det minimum av penger som trenges for å holde disse prosjektene i live. For å komme vekk fra den nåværende blandingen av program, må Deutch komme fram til en samlet plan for rombaserte infrarøde sensorer i framtiden.

Folk fra kongressen har vurdert en alternativ innsparingsplan som innebærer at tre DSP-satellitter blir kansellert, noe som gir en besparelse på 1,2 milliarder dollar; FEWS-programmet blir skalert ned og forsinkes med ett år, noe som gir flere hundre millioner dollar i besparelse og et mindre bærerakettsystem blir vurdert. En Titan 4-oppskyting koster opptil 350 millioner dollar, mens en Atlas 2AS koster så lite som 50-60 millioner dollar. En FEWS-satellitt med halv størrelse ble av slike grunner foreslått av det amerikanske luftforsvaret. FEWS forventes også å kunne spare penger ved at det har en mye lenger levetid enn DSP.

Kritikere av FEWS-kanselleringsplanen innen forsvaret og kongressen hevder at DSP langt fra har like gode muligheter for å oppdage kort- og mellomdistanseraketter - selv med prosjekterte oppgraderinger.

FEWS vil etter beregningene ha 20 ganger så stor følsomhet som DSP, den vil skanne målområdet flere ganger i sekundet istedenfor en gang hvert 10. sekund. Istedenfor å bare kunne lokalisere en oppskyting et eller annet sted innenfor et område på størrelse med en fjerdedel eller en femtedel av Irak, vil FEWS kunne avgjøre om en rakett som ble skutt ut fra Washington D.C. mot New York City ble skutt ut fra Robert F. Kennedy Stadium eller Lincoln Memorial og at den kom til å treffe Central Park.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.