Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Utvidet romsamarbeid Russland-USA

Av Per Olav Sanner

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 24. årgang, nummer 89, januar-mars 1994, side 4 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Russland og USA besluttet i slutten av 1993 å bygge sin neste romstasjon i fellesskap, sammen med European Space Agency, Canada og Japan. 16. desember 1993 ble det undertegnet nye avtaler i Moskva med sikte på å utvide samarbeidet innen både bemannet og ubemannet romvirksomhet.

Den mest iøynefallende delen av avtalene går ut på at den amerikanske romfergen skal kobles sammen med den russiske romstasjonen Mir 1 opptil ti ganger fra og med 1995. Romfergens oppgave vil være å bringe besetninger, utstyr og eksperimenter til og fra romstasjonen. Enkelte ferder vil bli viet arbeidet med å forlenge levetiden til den stadig aldrende Mir 1 slik at den forblir i brukbar stand til den nye internasjonale romstasjonen er klar rundt årtusenskiftet.

Det er klart at minst fire amerikanske astronauter skal oppholde seg i til sammen to år om bord i Mir 1. Veteranen Norman Thagard blir den første av dem. Han skal skytes opp med et russisk Sojuz-romfartøy i 1995, tilbringe 3 måneder i bane og returnere med romfergen Atlantis når den for første gang kobles sammen med Mir 1. Thagard ble tatt ut som NASA-astronaut i 1978, og han har fløyet fire romfergeferder, hvorav to med romlaboratoriet Spacelab. Reserve for Thagard blir Bonnie Dunbar, astronaut siden 1980 og med tre romfergeferder bak seg, to av dem med Spacelab. Med bakgrunn som henholdsvis lege og bioingeniør skulle disse to med andre ord være topp kvalifiserte til jobben.

Russiske kosmonauter vil også få flere turer med romfergen. Sergei Krikalev deltok på STS-60 med Discovery i februar 1994. Hans reserve, Vladimir Titov, skal fly på STS-63 i slutten av 1994 eller begynnelsen av 1995.

En annen del av samarbeidet går ut på å utstyre Mir-moduler med amerikanske eksperimenter innen bioteknologi, materialforskning, biomedisin, jordobservasjoner og romteknologi.

USA skal i henhold til samarbeidsavtalen betale Russland 400 millioner hardt tiltrengte dollar fram til 1997. Av dette beløpet skal 305 millioner gå til aktivitet rundt Mir 1, mens resten skal brukes til felles utvikling av komponenter til den internasjonale romstasjonen.

Samarbeidet dreier seg imidlertid om mer enn romstasjoner. Tre samarbeidsgrupper innen astronomi/astrofysikk, solfysikk og utforskning av Solsystemet har fått klarsignal til å foreslå utvidet samarbeid, selv om finansieringen for øyeblikket er noe usikker. Topprioritet er blitt gitt til utviklingen av to russiske satellitter, Spectrum X-Gamma og Spectrum RadioAstron. Her deltar NASA sammen med RSA (Russian Space Agency) og Det russiske vitenskapsakademiet.

Jordressurs- og miljøovervåkning står også på programmet. NASA, USAs National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), RSA vitenskapsakademiet og Den russiske føderale tjeneste for hydrometeorologi og miljøovervåkning vurderer muligheter for å fly amerikanske instrumenter på opp til fire russiske satellitter, utvikle felles datastandarder, koordinere nedlesing av data fra satellitter og foreta eksperimenter med flybårne sensorer.

 
Neste artikkel | Alle NOR 1994 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.