Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Alomar: Grunnsteinen er lagt ned, finansieringen er sikret

Av Norsk Romsenter

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, oktober-desember 1993, sidene 36-37 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Tirsdag 27. juli kl 1400 la utenriksminister Johan Jørgen Holst ned grunnsteinen for ALOMAR på Ramnan-fjellet innenfor Andøya Rakettskytefelt i nydelig sommervær med 200 interesserte tilskuere. Han hadde også med det glade budskapet at fullfinansieringen er sikret. Entreprenørarbeidet er godt igang, og sommeren 1994 kan forskere fra mange land ta i bruk et laboratorium som er unikt i verdenssammenheng for å studere den midlere atmosfære.

ALOMAR er et internasjonalt observatorium for studier av den midlere atmosfæren. Observatoriet består av fem såkalte lidar instrumenter. Lidar kan begrepsmessig sammenlignes med radar, men mens en radar sender ut radiobølgepulser og mottar reflekterte radiobølger fra objektet som treffes, arbeider en lidar med korte lyspulser, laserpulser. (LIDAR = LIght Detection And Ranging). De kraftige laserpulsene treffer atomer, molekyler eller støvpartikler i atmosfæren, og den svake refleksjonen kan måles med teleskoper på bakken. Bølgelengden for laserpulsene er tilpasset den gassen i atmosfæren man ønsker å studere. Mengden av den reflekterte strålingen gir informasjon om konsentrasjonen av gassen, mens tidsforsinkelsen mellom utsendt puls og reflektert signal sier oss hvor høyt gassen befinner seg.

Den midlere atmosfæren

Været, slik vi opplever det, med skyer, regn og vind skyldes prosesser i den lavere delen av atmosfæren, i høyder opp til 10 km. Her opererer meteorologene, og det er en del av atmosfæren vi kjenner godt. Den midlere atmosfæren, fra 10 til 100 km, er mindre godt kjent. Men den er uhyre viktig for oss og for livet på Jorden. Her befinner det beskyttende ozonlaget seg, her vil CO2-gassen gi en eventuell drivhuseffekt, her observeres farlig stråling fra verdensrommet, her skjer prosesser som bestemmer energibalansen for Jorda. Her vil ALOMAR gi oss viktig og ny kunnskap.

ALOMAR er enestående

Den store fordelen ved ALOMAR, og som vil gjøre laboratoriet enestående i verden, er at sammenhengende målinger med fem forskjellige lidarer vil gi oss informasjon - ikke bare om hvordan ozonmengden og andre gassers konsentrasjon varierer med høyden, men også hvordan konsentrasjonen varierer over tid. Vi vil lære atmosfærens dynamikk bedre å kjenne, også fordi ALOMAR vil gi oss informasjon om atmosfærens tetthet, temperatur og vindretning i forskjellige høyder og hvordan dette forandrer seg over tid. ALOMAR vil gi oss nødvendig innsikt i en svært viktig del av den atmosfæren som omgir Jorden. Som professor Dave Fritts ved University of Colorado i USA har uttrykt det: «When it (ALOMAR) is completed and the anticipated auxilliary ozone instrumentation has been installed, this facility will permit, in conjunction with ARR (Andøya Rocket Range), the most comprehensive studies of atmospheric dynamics, structure and chemistry of any facility in the world.»

Stor internasjonal interesse

Internasjonale forskergrupper har vist meget stor interesse for etablering av ALOMAR på Andøya. Initiativet ble tatt av professor Ulf von Zahn ved Universitetet i Bonn i samarbeid med professor Eivind V. Thrane ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Av investeringene på totalt ca 40 millioner kroner representerer ca 19 millioner kroner instrumentering fra utenlandske grupper, i første rekke universitetene i Bonn, Colorado (USA) og University College i London samt franske grupper. Andøya Rakettskytefelt vil være ansvarlig for driften av laboratoriebygget, som blir satt opp med støtte fra bl a Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Norsk Romsenter.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.