Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Spot 3 er i drift

Av Per Olav Sanner

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, oktober-desember 1993, sidene 18-19 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Den nye franske jordressurssatellitten Spot 3 ble skutt opp fra Korou i Fransk Guyana 25. september 1993 med en Ariane 40-bærerakett. Opprinnelig skulle satellitten først ha vært skutt opp om ett år, men oppskytingen ble fremskyndet fordi forgjengeren, Spot 2, begynner å svikte etter tre år i bane. Dessuten trenger selskapet Spot Image den nye satellitten for å bedre sin posisjon i konkurransen med det amerikanske Earth Satellite Co., som har ansvaret for Landsat-programmet. Landsat 6 ble for øvrig skutt opp den 5. oktober med en Titan 2-rakett fra Vandenberg Air Force Base i California. Det gikk imidlertid med den som med både romsonden Mars Observer og værsatellitten NOAA-13 den 21. august 1993: Man mistet kontakten med satellitten til 220 millioner dollar to dager etter oppskytingen, og man regner også den som tapt i skrivende stund. Dette kommer på et tidspunkt da man kun i begrenset grad kan benytte seg av de aldrende Landsat 4 og 5, som ble skutt opp i henholdsvis 1982 og 1985 med en forventet levetid på tre år.

Spot 3, som ble bygget av Matra Marconi, Alcatel Espace og Sextant Avionique for 255 millioner dollar, har en masse på 1870 kg og går i en solsynkron bane med en inklinasjon på 98°. Banehøyden var innledningsvis 791 km, men den ble senere øket til den tilsvarte Spot 2s banehøyde.

Allerede 27. september begynte Spot 3 å returnere ypperlige pankromatiske bilder med en oppløsning på 10 m, samt multispektrale data med en oppløsning på 20 m i tre bånd.

Spot 3 er forbedret på flere punkter i forhold til sine forgjengere. Blant annet er de amerikanskbygde båndopptakerne omkonstruert med tanke på lavere slitasje, noe som er en forutsetning for å kunne øke satellittens levetid til 3-5 år. Satellitten medfører også et lokaliseringssystem med høy presisjon. Systemet, kalt DORIS, er utviklet av Dassault Electronique og den franske romorganisasjonen CNES, og gir mulighet for å bestemme dens posisjon med meget stor nøyaktighet.

Et eget instrument om bord stammer fra US Navy. Det består av ni miniatyrteleskoper som skal brukes til å skaffe data om stratosfærisk ozon og atmosfærisk kjemi over Nord- og Sydpolen.

Det er ellers verdt å merke seg at det i tillegg til Spot 3 befant seg seks minisatellitter om bord i Ariane-raketten. Disse var fra henholdsvis USA, Storbritannia, Italia, Portugal, Sør-Korea og Frankrike. Satellittenes oppgaver spenner over et vidt spekter, som blant annet omfatter formidling av medisinske data til land i den tredje verden, sporing av industrielle kjøretøyer, bildetagning, samt studier av platetektonikk.

Det må også nevnes at Spot Image i Frankrike etablerer et senter for programmering av nyttelasten, arkivering og forbehandling av data, og styring av selskapets kommersielle aktiviteter.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.