Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Mindre romnasjoner: Aktivt japansk romprogram

Av Knut Kristian Røberg

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, oktober-desember 1993, side 16 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

National Space Development Agency (NASDA) og Institute of Space & Astronautical Science (ISAS) i Japan har ambisiøse planer for landets romprogram innenfor områdene romtransport og romanvendelser. Mellom 1994 og år 2000 vil Japan arbeide med klargjøringen av tre ulike bæreraketter. Oppskytingsperiodene er hvert år begrenset til to vintermåneder (januar-februar) og to sommermåneder (juli-august) på grunn av den sterke fiskeindustrien som har stor makt. Japan har følgende planer fram til år 2000:

 • Februar 1994: Den første testferden, fra Tanegashima-øya (Yoshinobu Launch Complex), med den nye H-II-bæreraketten som skal ha med seg en eksperimentell nyttelast bestående av VEP (Vehicle Evaluation Payload) og den innhentbare OREX-kapselen på 800 kg.
 • August 1994: Den andre ferden med H-II som skal plassere den teknologiske kommunikasjonssatellitten ETS-VI (Engineering Test Satellite) inn i geostasjonær overføringsbane.
 • August 1994: Den åttende og siste faststoffraketten av typen M-3S-II som skytes opp fra Kagoshima og som skal ha med seg det tyske romfartøyet EXPRESS-1. Om bord der er det også en russiskbygd kapsel for mikrogravitasjonseksperimenter.
 • Februar 1995: Den tredje H-II-raketten skal sende friflyveren Space Flyer Unit (SFU) og værsatellitten Geostationary Meteorological Satellite 5 (GMS-5) inn i henholdsvis lav jordbane og geostasjonær overføringsbane. Friflyveren SFU vil bli hentet ned av en amerikansk romferge i løpet av sommeren i 1995.
 • Februar 1995: Den første demostrasjonsferden med bæreraketten J-1 som kombinerer faststoffrakettene til M-3S-II og H-II-raketten skal foretas fra Tanegashima. Dette er for å teste en mindre modell av det japanske romflyet med betegnelsen Hyflex. (Som er en del av utviklingsprogrammet for HOPE-romfartøyet).
 • August 1995: Den første ferden med en ny og kraftigM-V-bærerakett som skal plassere MUSES-B romfartøyet inn i en elliptisk bane. MUSES-B har med seg et stort interferometer for radiobølgeastronomiske observasjoner.
 • Februar 1996: Den fjerde H-II-oppskytingen, der et tungt ADEOS-1-romfartøy skal plasseres i solsynkron bane for jordobservasjoner.
 • August 1996: Oppskyting av Planet-B-romsonden med en M-V-bærerakett fra Kagoshima. Romsonden skal til planeten Mars for å studere marsatmosfæren.
 • Februar 1997: Den femte H-II-bæreraketten skal sende opp COMETS (Communications & Broadcasting Engineering Test Satellite) for å demonstere nye og avanserte teknologier.
 • August 1997: Oppskyting av Lunar-B-sonden med en M-V-rakett. Denne sonden skal sendes inn i bane rundt Månen for blant annet å gjøre termiske strukturstudier.
 • August 1997: En H-II-rakett skal sende opp Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), et romfartøy som er et samarbeidsprosjekt mellom NASDA og NASA, og den teknologiske satellitten ETS-VII. ETS-VII skal inn i en 550 km sirkulær bane. ETS skal demonstrere møte og sammenkobling i rommet og benyttes til testing av robotteknologier.
 • 1998: Planer om å sende opp og installere den NASDA-utviklede japanske eksperimentelle modulen JEM til den internasjonale romstasjonen. Dette avhenger imidlertid av fremdriften i arbeidet med stasjonen.
 • Februar 1998: Den andre oppskytingen med J-1-raketten skal ha med seg et ETS-romfartøy for testformål.
 • Februar 1999: ADEOS-2-romfartøyet skal sendes opp med en H-II for å kunne fortsette oppdraget til ADEOS-1. ADEOS er et jordobservasjonsromfartøy som skal bidra til miljørettede målinger.
 • August 1999: Oppskyting av en H-II-rakett med kommunikasjons- og kringkastingssatellitten COMETS-2.
 • 1999: Oppskyting av Astro-E med en M-V-rakett. Astro-E er Japans femte røntgenastronomi-observatorium, veier 1500 kg og skal plasseres inn i en 500 km høy bane.

  Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

  H-II skal skytes opp første gang i februar 1994. Raketten har to trinn drevet av hydrogen/oksygen, og to store påmonterte hjelperaketter med fast drivstoff. (NASDA)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.