Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Mindre romnasjoner: Israel i rommet

Av Knut Kristian Røberg

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, oktober-desember 1993, sidene 14-15 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Det har nå gått ti år siden Israel Space Agency (ISA) ble dannet, og Israel går nå inn i en periode hvor flere viktige prosjekt har utviklet seg fra tegnebrettet og båret frukter.

Oppskytingen av Israels første satellitt, OFEQ-1, inn i lav jordbane den 19. september 1988 brakte Israel inn i den relativt lille gruppen av nasjoner som bygger og skyter opp sine egne satellitter. I de følgende årene har det blitt gjort flere framskritt innenfor romforskningen og romteknologien med et relativt lavt budsjett. Den 3. april 1990 ble OFEQ-2, en forbedret versjon av sin forgjenger, skutt opp i en liknende bane. Den virket perfekt i løpet av flere måneder i verdensrommet. En annengenerasjons, treakse-stabilisert satellitt er under bygging.

Kommunikasjonssatellitten AMOS er under bygging og vil bli plassert inn i geostasjonær bane i 1994. TECHSAT-1, en studentbygd mikrosatellitt, vil bli skutt opp i lav jordbane i 1994. TAUVEX, en gruppe på tre ultrafiolette teleskoper, vil bli skutt opp i 1995 om bord på en europeisk vitenskapelig satellitt.

Håpet om et oppsving for Israels industri gjennom kommersielle anvendelser avhenger hovedsakelig av kommunikasjonssatellittene AMOS, men landet går også i retning av kommersielle aktiviteter innen fjernmåling. Den amerikanske fjernmålingssatellitten Landsat startet i 1972 opp feltet for høyoppløsningsbildedata, og på dette feltet har det vært en stadig økende virksomhet som nå er kommersialisert og privatisert. I det siste har israelske forskere samarbeidet med NASA om forskning som er rettet mot anvendelser av disse teknikkene for ørkenområder. Israel vil nå kanskje gå direkte inn i dette feltet på egen hånd.

Israels første vitenskapelige nyttelast, TAUVEX, er et ultrafiolett bildedannende system som opererer på tre bølgelengder sentrert rundt 1500, 2000 og 2500 Å. En annengenerasjons satellitt med treakse-stabilisering og punktstyringsmuligheter - noe som er nødvendig for en slik vitenskapelig nyttelast - og med en forventet levetid på omtrent to år, er planlagt for oppskyting i 1995.

En satellitt som skal lages i mellomtiden og som har noen av disse mulighetene, men ingen vitenskapelig nyttelast, skal skytes opp i 1993 for å teste de nyutviklede systemene.

Et av prosjektene som Israel Aircraft Industries" (IAI) elektronikkdivisjon er ansvarlig for, er et kryogenisk raketttrinn. Dette trinnet er nå under utvikling og vil være et viktig romteknologisk framskritt. Trinnet vil være istand til å overføre en 2,1 tonn tung satellitt fra en 200 km lav jordbane (med inklinasjon på 28,5°) til geostasjonær bane.

Trinnet er helt uavhengig av satellittens nyttelast under hele overføringsferden. Den har et kryogenisk framdriftssystem som benytter flytende oksygen og hydrogen, med en skyvekraft på 10 000 N. Den totale brenntiden er 2100 sekunder, som typisk foregår i fem ulike brennperioder, fire ved perigeum og en ved apogeum. Det kryogeniske brennstoffet har en største masse på 4800 kg. Bakketester av denne framdriftsenheten har blitt foretatt.

IAI/MBT Systems and Space Technology er et viktig datterselskap av IAI og utvikler et nasjonalt, geostasjonært satellittkommunikasjonssystem, DOMSAT. Romsegmentet av dette systemet omfatter en eller to AMOS lettvektssatellitter - med en vekt uten drivstoff på 950 kg. Hver av dem har 7 aktive transpondere.

Det første systemet er planlagt skutt opp og plassert i geostasjonær bane ved 15° Ø. Dette vil være et nasjonalt kommunikasjonssystem for Israel. Det vil bestå av to satellitter som hver har 7 aktive transpondere ved 72 MHz, hovedsakelig i Ku-båndet. Bakkesporet til satellittene vil dekke Israel med 1° og 25° stråler.

Systemet vil bli brukt til nasjonal telefon og teleks, og for nasjonale såvel som private TV-selskaper. Det vil være tre eller fire tilgjengelige kanaler, hvorav en eller to er tiltenkt direktekringkastingstjenester til parabolantennemottakere på mindre enn en meter i diameter. Den første av disse satellittene vil bli sendt opp med en Ariane 4 i slutten av 1994.

Alle utviklingstrinnene på TECHSAT, fra konsept til konstruksjon og bygging, integrasjon og testing av både bakke- og romsegmentet, har blitt utført av studenter og ansatte ved Technion med sterk støtte fra industrien og fra Israel Space Agency.

TECHSAT-1 vil bli skutt opp med en Ariane i 1994, inn i lav solsynkron jordbane. Satellitten vil ha en billig lettvektsplattform og er konstruert for å ta med seg flere typer av nyttelaster.

Bakkestasjonen vil bli satt opp på universitetsområdet til Technion, og vil ta seg av kommando, følging og kommunikasjon etter oppskyting. TECHSAT-1 er den første i en rekke på fire satellitter som vil bli skutt opp med intervaller på flere år.

Israel ser på sine bragder i rommet som bidrag til den økonomiske og industrielle utviklingen i landet, og regner med at de har påvirkningskraft overfor hele det nasjonale framskrittet.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.