Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Mindre romnasjoner: India med en rekke satellitter før år 2000

Av Knut Kristian Røberg

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, oktober-desember 1993, sidene 13-14 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

India skrider fram med sine ambisiøse planer for utvikling og anvendelse av romteknologi til praktisk nytte.

Med et årlig budsjett som har vokst fra 141 millioner dollar for 1992-93 til 219 millioner for 1993-94, vil det statlige departementet for romvirksomhet i India øke sin innsats for å utvikle og skyte opp satellitter for jordobservasjoner, kommunikasjon og kringkasting i løpet av dette tiåret. Denne budsjettøkningen på 55 % gjør India til en av de mest dynamiske landene innen romvirksomheten. Dette er tydeliggjort ved den bemerkelsesverdige suksessen til de svært sofistikerte Insat-2A-satellittene, med nyttelaster for meteorologi, kommunikasjon og kringkasting, og for datainnsamling, søk og redningsoperasjoner. Insat-2B ble sendt opp 22. juli i år.

En tabell som bekjentgjøres i den årlige rapporten av det statlige departementet for romvirksomhet i India, viser at ISRO (India Space Research Organisation) planlegger inntil 15 oppskytinger av romfartøyer i løpet av de neste 7 årene, og halvparten av dem skal skytes opp fra Sriharikota Range, i nærheten av Madras (på østkysten av India). En stor andel av romvirksomheten er konsentrert i Bangalore og i den indiske aerospace- og elektronikkindustrien.

Romfartøy som er under forberedelse er:

 • IRS-1E, en fjernmålingssatellitt med den indiske LISS-II (Linear Imaging Self Scanners) og det tyske MEOSS (Monocular Electro Optical Stereo Scanners). Vil bli sendt opp med den første PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) i september 1993.
 • SROSS (Stretched Rohini Satellite Series), med en astrofysisk nyttelast, skal skytes opp med ASLV (Augmented Satellite Launch Vehicle) i løpet av 1994.
 • IRS-1C. En annengenerasjons fjernmålingssatellitt, med en forbedret nyttelast bestående av kameraer som kan ta høyoppløsningsbilder (10 meters oppløsning i pankromatisk modus, 20 meters oppløsning i multispektral modus), skal skytes opp med en russisk Vostok-rakett i midten av 1994.
 • IRS-2, med en nyttelast bestående av LISS-II-sensorer og et røntgenastronomi-instrument. Skal skytes opp med den andre PSLV i 1994-95.
 • Insat-2C, som har en utvidet nyttelast i forhold til tidligere Insat-2-nyttelaster, med en trekanals Ku-bånd-mulighet for kommunikasjon og kringkasting i tillegg til en egen kanal for værbilder, skal skytes opp med en hittil uspesifisert bærerakett i 1995. Ariane 4 og Proton er seriøse konkurrenter med muligheter for å dra i land kontrakten.
 • IPS-P3, en eksperimentell fjernmålingssatellitt med mikrobølgeutstyr - som skal danne forberedelsene for IRS-2 serien med satellitter - er planlagt for oppskyting i 1995-96 med den tredje PSLV.
 • Insat-2D, er identisk med Insat-2C, og oppskytingen av den skal skje med den første GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) i 1996.
 • Den teknologiske satellitten Gramsat-1 har med seg kringkastere som skal bidra til undervisning i landdistriktene i India, og har inntil 8 C-bånds høyeffektstranspondere. Denne satellitten vil bli sendt opp i 1996 med en billig bærerakett.
 • IRS-1D, identisk til den operative IRS-1C, vil bli sendt opp sammen med den fjerde PSLV i 1996-97.
 • Insat-2E, identisk med Insat-2C og Insat-2D, vil være klar for oppskyting i 1997, med den andre GSLV.
 • Gramsat-2, som er en erstatningssatellitt for Gramsat-1, vil bli sendt opp i 1997.
 • DBS-1, vil forbedre direktekringkastingsmulighetene for India i Asia, skal skytes opp med den tredje GSLV i 1998.
 • IRS-2A, med en høyoppløsningssensor med optisk modus og mikrobølgemodus, skal skytes opp med PSLV i 1999.
 • Insat-3A, med C-bånds og Ku-bånds kommunikasjonsnyttelaster og med et forbedret radiometer for værobservasjoner, skal opp med GSLV i år 2000.
 • DBS-2, vil bli klargjort for oppskyting i år 2000.

I løpet av de neste fem årene vil India bli helt uavhengig innen utvikling og oppskyting av sofistikerte romfartøy for kommunikasjons-, direktekringkastings-, værmeldings- og fjernmålingsoperasjoner. ISRO og den indiske industrien vil tilby lavpriset service innen romteknologi og anvendelser for utviklingsland i hele verden.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.