Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Det satellittbaserte mobiltelefonsystemet Iridium får bred støtte

Av Knut Kristian Røberg

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, oktober-desember 1993, sidene 4-5 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Motorola har mottatt bekreftelse på hele 800 millioner dollar fra kinesiske og russiske bærerakettprodusenter og andre investorer rundt omkring i verden for sitt Iridium-nettverk med 66 satellitter. (Se NOR nr. 3/93.) Dette bidrar til å flytte Iridium nærmere virkeligheten og påskynder kappløpet om å få utplassert et kommersielt, levedyktig, mobilt kommunikasjonssystem.

Produsenten av det elektroniske systemet, som har base i Schaumberg i Illinois, har mottatt 100 millioner dollar og fått bekreftelse på 700 millioner fra 28 investorer i Asia, Europa, Latin-Amerika, Midtøsten, Russland og USA. Blant investorene finner man China Great Wall Industry Corp., som lager Lang Marsj-bærerakettene, og firmaet Krunisjev, som lager den russiske Proton-bæreraketten.

Avslutningen av den første finansieringsfasen er til stor fordel for Iridium Inc., som etter planene skal eie konstellasjonen av satellitter, og for Motorola, som har bidratt til å gjøre idéen om en slik konstellasjon mulig med en investering på 270 millioner dollar. I tillegg til pengene som bidrar til å utvikle prosjektet har engasjementet fra de internasjonale industrielle organisasjonene ført til et rykte og en prestisje som langt overgår hva som tidligere bare var en fantastisk drøm.

«Dette er en milepæl som gjør oss i stand til å se begynnelsen på et globalt trådløst kommunikasjonssystem før det 21. århundre,» uttaler neststyreformannen i Motorola.

Som gevinst for sin velvillighet til å styrke utviklingen av Iridium-systemet, vil investorene få rettigheter til å eie og drive bakkesegmentene og administrere Iridiums service i sin region dersom konstellasjonen blir operativ.

Investorene kan også markedsføre Iridiums produkter og service - også de tjenestene som utfyller deres egen telekommunikasjonsservice. De vil også motta en andel dersom Iridium går med fortjeneste.

China Great Wall Industry Corp. skal sende 20 av de 66 Iridium-satellittene opp i en bane på 400-500 km høyde med oppgraderte Lang Marsj 2C-bæreraketter. Oppskytingene skal begynne i 1996 og fortsette til 2002. China Great Wall sin president, Zhang Tong, sa at kontrakten ble underskrevet i april etter tre års forhandlinger.

Firmaet Krunisjev skal dele oppskytingsordrene med China Great Wall og McDonell Douglas, som skal benytte Delta 2 for å sende satellittene opp i bane.

Motorola grunnla Iridium Inc., og dets andel i firmaet vil gå ned til 15 % etter hvert som andre investorer kommer med i prosjektet. Iridium Inc. planlegger å kjøpe satellittene fra Motorolas Satellite Communications Div. i Scottsdale, Arizona etter en fem års og 3,4 milliarder dollars konstruksjons-, bygge- og oppskytingskontrakt. Iridium har blitt enige om å betale Motorola-divisjonen 2,8 milliarder for å drive og vedlikeholde konstellasjonen i fem år, med start omkring 1998.

Andre investorer i den første finansieringsfasen for Iridium er: BCE Mobile, en del av det kanadiske telekommunikasjonsfirmaet BCE Inc.; Muidiri Investement BVI Ltd. i Venezuela; Lockheed Corp.; Raytheon Co. og det amerikanske telekommunikasjonsfirmaet Sprint Corp. Nippon Iridium Corp., som er en sammenslutning av 18 japanske firmaer, skal også støtte Iridium.

Motorola og Iridium foretok nylig en test med en nyttelast som romfergen Discovery utplasserte. Dette var NASAs Advanced Communication Technology Satellite (ACTS). ACTS er blant annet konstruert for å kunne demonstrere hurtig omkobling av bakkesignaler om bord i satellitten. Motorola var ansvarlig for bygging av utstyret på ACTS, som benytter samme teknikk som skal brukes på Iridium-romfartøyene.

Motorolas suksess med å sikre finansiering for Iridium vil gjøre kappløpet om et levedyktig satellittbasert mobilt kommunikasjonssystem enda hetere. Konkurrentene er blant annet Loral, TRW, Fairchild, Aerospatiale, Alcatel, Deutsche Aerospace, Matra-Marconi og Inmarsat med sine 69 medlemmer.

Det potensielle markedet for service med slike systemer er enormt, men det vil bli begrenset i starten, delvis på grunn av kostnadene. Motorola planlegger å tilby to bærbare telefontyper til bruk for Iridium. Den ene vil være kompatibel med Iridium. Den andre skal kunne benyttes både for Iridium og de eksisterende landbaserte cellenettverkene. De kommer til å koste omtrent 40 % mer enn dagens bærbare telefoner.

De første operatørene som aktiviserer sine systemer vil få en betydelig markedsføringsfordel og kan raskt komme til å få en solid posisjon i markedet.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Satellittsystemet Iridium blir et globalt kommunikasjonssystem for mobile telefoner. Motorola planlegger å bruke hurtig omkobling av bakkesignaler om bord i satellittene, en teknikk som er blitt demonstrert med NASAs ACTS-satellitt.

 
Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.