Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Kjernen i Cygnus A

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, juli-september 1993, sidene 46-47 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Astronomene anser Cygnus A for å være prototypen på en luminøs radiogalakse. Den punktliknende kjernen ses i radioområdet omgitt av to store sløyfer med gass som sender ut radiostråling. Den ene av sløyfene ser ut til å være forbundet med kjernen med en smal utløper som er 100 000 lysår lang. Til tross for dette er astronomene, 45 år etter at Cygnus A ble oppdaget, uenige om hva som er kilden bak alt dette.

Tidlige studier av den sentrale radiokildens optiske motstykke, en elliptisk kjempegalakse av størrelsesklasse 16, viste to lyse fortetninger omtrent 2″ fra hverandre i sentrum av systemet. Kunne de være kjernene i to galakser som var smeltet sammen, eller var de to halvdeler av én eneste kjerne som var delt av en støvsky eller var de tvillingskyer i en bipolar refleksjonståke som fikk lyset sitt fra en sentral kilde i galaksen som var skjult for oss?

Takket være observasjoner gjort med Nordisk Optisk Teleskop (NOT) på La Palma, har vi kanskje snart svaret på dette. Marianne Vestergaard (København Universitets observatorium) og Peter D. Barthel (Kapteyn Astronomical Institute) brukte NOT til å ta bilder av Cygnus A på flere netter med fremragende «seeing», som ga bilder med en oppløsning på 0,58″.

På disse nye bildene framtrer en tredje fortetning som lyser mellom de to som tidligere er blitt sett. Vestergaard og Barthel har vist at den nøyaktig faller sammen med posisjonen til den sentrale radiokilden. Selv om det tidligere er sett tegn til denne strukturen, mener Barthel de nye bildene og astrometri ikke etterlater noen tvil om at dette er en egentlige kjernen til Cygnus A.

Ved å observere galaksen gjennom forskjellige filtre har de to astronomene kommet til at komponenten i kjernen sender ut sterke linjer fra en varm, ionisert gass og at denne gassen er temmelig støvete. Tidligere undersøkelser hadde vist at den nordvestre komponenten hovedsakelig sender ut emisjonslinjer fra gass med lavere støvinnhold, mens den sydøstlige mer ser ut som vanlig stjernelys. Disse forskjellene, pluss det komplekse, flekkvise mønsteret i støvskyene, taler mot teorien om sammenslåtte galakser.

Vestergaard og Barthel mener isteden at Cygnus A inneholder en «skjult kvasar» om gitt av en støvsky med smultringform. Støvskyen heller med omtrent 35° i forhold til himmelplanet, slik at vi ikke kan se rett ned i hullet dens. Den lyssterke nordvestre strukturen er en sky av gass som lyses opp av den skjulte kvasaren i sentrum. I denne modellen kommer strålingen fra den lyse flekken i kjernen fra gass like utenfor smultringskyen. Den må ha en diameter på under 2600 lysår og inneholde nok støv til å svekke lyset fra den sentrale energikilden med omtrent 50 størrelsesklasser, eller en faktor på 1020.

 
Forrige artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.