Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Mysteriet omkring gammautbrudd øker

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, juli-september 1993, sidene 45-46 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Jo mer vi lærer om gammautbrudd, jo mindre ser vi ut til å forstå. Astronomene hadde håpet av Compton Gamma Ray Observatory skulle avsløre opprinnelsen og kilden til disse høyenergetiske «blitzlampene». Typisk for en slik kilde er at den sender ut et kort og intenst blaff med gammastråling, hvoretter den aldri mer kan observeres på noen bølgelengde. Det har i hvert fall hittil aldri skjedd.

Compton er utstyrt med et spesialinstrument for observasjon av disse voldsomt energirike utbruddene, Burst and Transient Source Experiment (BATSE). Til nå har BATSE observert over 600 slike utbrudd. Posisjonene til dem ser ut til å være nokså jevnt fordelt over himmelkulen. Astronomene kjenner ikke til noen kilder som er så jevnt fordelt i vår galakse, Melkeveisystemet. Tvert imot er jo nesten alle stjerner og all interstellar materie her samlet i en flattrykt skive. Siden gammakildene har en jevn fordeling over hele himmelen, er det nærliggende å anta at de befinner seg langt utenfor Melkeveisystemet. Problemet er da at de må være ekstremt energirike for å kunne sende ut så mye gammastråling som BATSE observerer fra dem.

Det kraftigste utbruddet som hittil er observert med BATSE, fant sted under Super Bowl, den amerikanske fotballfinalen 31. januar 1993. Derfor omtales det populært som Super Bowl-utbruddet. Comptons Energetic Gamma Ray Experiment Telescope (EGRET) registrerte gammafotoner fra denne kilden med energier på over 1 GeV.

Dersom så energirik stråling ble utsendt fordi en kilde ble varmet opp, måtte den ha en temperatur på nærmest umulige 1000 milliarder grader (1012 °C). Derfor begynner teoretikerne nå mer å regne på ikke-termiske modeller for disse kildene. Kanskje involverer de utløpere med høyenergetisk stråling som sendes mot Jorden fra kolliderende nøytronstjerner eller svarte hull i andre galakser.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Dette diagrammet viser fordelingen på himmelkulen av de 591 gammautbruddene Compton Gamma Ray Observatory hadde registrert fram til og med 23. mars 1993. Kildene er jevnt fordelt over hele himmelkulen og viser ingen tegn til noen konsentrasjon langs Melkeveisystemets plan (den horisontale linjen) eller mot dets sentrum. Det tyder på at kildene til de kraftige gammautbruddene ligger utenfor Melkeveisystemet. (NASA)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.