Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Ingen Planet X?

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, juli-september 1993, side 43 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Små avvik mellom de teoretisk beregnede og de faktisk observerte banene til Uranus og Neptun har gjort at mange astronomer lenge har ment det måtte finnes en uoppdaget, tiende planet utenfor Pluto. Den skulle forklare uregelmessighetene i banene til Uranus og Neptun. Uranus fortsetter da også å drive såpass mye bort fra sin beregnede posisjon at avviket nærmer seg 0,5″.

En nye analyse foretatt av E. Myles Standish (Jet Propulsion Laboratory) har imidlertid ikke noe behov for å anta at Uranus påvirkes av gravitasjonskraften fra et massivt legeme i utkanten av Solsystemet. Flere astronomer har som nevnt foreslått eksistensen av en slik Planet X og til og med beregnet den posisjon. Neptun ble jo i sin tid oppdaget på tilsvarende måte, ved at den påvirket Uranus' bane slik at det ble betydelige avvik mellom den banen astronomene observerte for Uranus og den de beregnet planeten skulle hatt.

Standish har funnet at avviket forsvinner når man benytter nøyaktige verdier for massene av Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. De beste massebestemmelsene for disse planetene er dem man regnet seg til på grunnlag av svært nøyaktige observasjoner av hvordan Voyager-romfartøyenes baner ble påvirket av nærpasseringene av de nevnte planetene. Da gruppen til Standish beregnet JPL Ephemeris DE200, kilden til de mest pålitelige planetposisjonene i nesten alle verdens almanakker siden 1984, brukte den mindre pålitelige verdier for Neptuns masse. De avvek med omtrent 0,5 %.

Den nye undersøkelsen Standish har gjort av Uranus viser bare den forventede spredningen i observasjoner som går tilbake til tidlig på 1800-tallet, ingen langsiktige variasjoner. Den gravitasjonelle påvirkningen på Uranus fra Pluto, Charon og de nyoppdagede smålegemene 1992QB1 og 1993FW, blir helt borte i «støyen» i observasjonene. Derfor ser det ikke lenger ut til å være nødvendig å ty til en uoppdaget Planet X for å forklare Uranus-banen.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.