Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Russland vil utvide sin rolle innen bemannet romfart med Mir 2

Av Knut Kristian Røberg

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, juli-september 1993, sidene 14-15 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Russland kan komme til å få en dominerende rolle innen internasjonal bemannet romfart gjennom hele det neste tiåret med sin planlagte utplassering av Mir 2-romstasjonen og den forventningsvis betydelige deltagelsen i den USA-ledete internasjonale romstasjonen.

Mir 2 er berammet for oppskyting rundt 1997 og de siste detaljene for konstruksjon, operativ drift og forsyninger, blir nå utarbeidet. Zenit bæreraketter skal etter planene sende byggeblokk-moduler og serviceromfartøy for Mir 2 opp i bane, og vil dermed overta den rollen Proton- og Sojuz-bæreraketter har for slike ferder i dag.

Russland er også klar for en betydelig deltagelse i det USA-ledete internasjonale romstasjonsprogrammet, fordi russisk ekspertise og utstyr blir stadig mer etterspurt av USA og de andre deltagerne. Den nylige avgjørelsen i saken der USA ville stanse russisk rakettteknologioverføring til India har åpnet nye veier til nye diskusjoner om russisk deltagelse i den amerikanske romstasjonen. En gruppe teknikere fra russisk luft- og romfartsindustri og representanter for myndighetene har startet nye runder med samtaler med NASA om en mulig levering av moduler, mannskapsredningskapsler, utstyr for livsfunksjons-støtte og bæreraketter for romstasjonen.

Betydningen av russisk ekspertise innen bemannet romfart ble understreket av internasjonal deltagelse på et Mir romstasjonssymposium som ble holdt nær Washington. Det to dager lange tekniske møtet ble organisert av NPO Energia - Russlands viktigste bedrift innen konstruksjon og utvikling av romstasjoner og transport-/laste-romfartøy - og trakk et publikum på 230 personer fra 10 land.

Noen av Energia-ingeniørene som deltok på symposiet ville forlenge sitt opphold for å diskutere med NASA om Russlands rolle i forbindelse med den nylig omkonstruerte amerikanske romstasjonen. De ble støttet av annet personell - blant annet representanter fra den russiske romfartsorganisasjonen og konstruksjonsbyrået Saljut.

NASA har arbeidet med Energia i 18 måneder om romstasjonsrelaterte temaer, spesielt har den mulige bruken av Energias Sojuz-kapsel som et mannskapsredningsfartøy for den amerikanske romstasjonen, blitt drøftet. Flere ledere i NASA støtter innkjøp av russiske velprøvde Sojuz-kapsler som et kostnadseffektivt alternativ til å utvikle et nytt tilsvarende romfartøy i USA. Sojuz-romfartøyet har blitt beholdt som en del av den omkonstruerte amerikanske romstasjonen.

En russisk delegasjon kom til USA tidligere i år for å starte diskusjoner om mulige bidrag til omkonstruksjonen av romstasjonen. Dette besøket fant sted mens omkonstruksjonen var i full gang, og dermed ble det vanskelig å ta det russiske innspillet i betraktning. I løpet av oppholdet ble den russiske luft- og romfartsindustrien spurt om å evaluere kostnadene ved å bygge moduler for den omkonstruerte romstasjonen. Amerikanere forespurte også russerne om muligheten for å bruke deres bæreraketter til å sende store elementer av romstasjonen opp i bane. Et interesseområde er å benytte russiske oppskytingstjenester såframt helningsvinkelen til banen er egnet for russiske oppskytinger. Et annet er mulighetene for at russiske moduler kan spille en stor rolle på stasjonen og eventuelt om en kombinasjon av Mir med den amerikanske romstasjonen er mulig.

Russisk utstyr for støtte til livsfunksjoner har blitt vurdert som ganske avansert når det gjelder effektivitet og resirkulering av ressurser. Det foreligger også en interesse for sammenkoblingssystemet, kalt Kurs, som benyttes når romfartøy kommer til Mir 1. Amerikanerne studerer teknikker for møte og sammenkobling som er basert på mer avansert teknologi enn Kurs, men russerne ser også etter mulige teknologiforbedringer av de eksisterende systemene. Og på dette punktet kan deler av eller hele deres ekspertise bli vurdert.

Energias generaldirektør, Jurij P. Semenov, sier at han føler at de store politiske vanskelighetene i USA forbundet med utvidet samarbeide med Russland er blitt løst og tror tiden er inne for seriøse diskusjoner. Han sier: «Jeg tror at avanserte romstasjonsfasiliteter bare kan bli bygd i samarbeid, og jeg tror at NASA også har den samme holdningen. Imidlertid tror jeg også at alle beslutninger er basert på politikk - og jeg kan ikke forutsi hvordan politikerne i Det hviÿte hus og i Kreml vil reagere. Hvis de er logiske mennesker, vil de forstå fordelene ved å godkjenne et slikt samarbeid.» Semenov sier at russerne vil være villige til å diskutere en endring av 65° banehelningsvinkelen som ble valgt for Mir 2, hvis USA er interessert i å skape felles fasiliteter som bringer Mir sammen med den amerikanske romstasjonen.

Helningsvinkelen på 65° gir russerne muligheter for å skyte opp romstasjonselementer fra Plesetsk som et alternativ til Bajkonur-kosmodromen i Kasakhstan. Styringen av oppskytingsbasen i Kasakhstan har vært omstridt, noe som har fåttt russerne til å vurdere å flytte operasjonene til Plesetsk.

Mir 2 byggeblokk-modulene vil bli mindre enn de som blir brukt på Mir 1. «Vi tror at modulene for Mir 1-romstasjonen var for store og de som skal brukes på den nye stasjonen vil bli mindre - noe som betyr at de blir billigere og enklere å klargjøre», har Leonid A. Gorsjkov fra Energia uttalt. Byggeblokkenhetene på den nye stasjonen vil komme til å veie 8 tonn, sammenlignet med 20 tonn for Mir 1. Hovedmodulen på Mir 2 vil ha en masse på 20 tonn - det samme som hovedmodulen på Mir 1.

Gorsjkov sa at det opprinnelige konseptet for Mir 2 var basert på 80-tonns moduler som skulle ha blitt sendt opp i bane med bæreraketten Energia som tar svært tunge løft. Men den løsningen var ikke økonomisk - den kunne sammenlignes med «foreldrene til barn som vokste fort, som kjøpte altfor store klær til barna i påvente av at de skulle vokse inn i dem en gang i fremtiden.»

Gorsjkov sa at mannskapet på Mir 2 vanligvis vil bestå av et minimum på to kosmonauter. Tidligere erfaringer med et mannskap på tre viste at det i virkeligheten ikke var behov for alle. Å holde det på et minimum med to kosmonauter vil redusere behovet for forsyninger fra Jorden som er nødvendig under lengre bemannede ferder.

Nye romfartøy blir nå konstruert for å kunne dekke behovet for konstruksjon og operativ drift av Mir 2. Et stort forsyningsromfartøy som er under planlegging skal erstatte det ubemannede forsyningsfartøyet Progress, som har vært brukt i en årrekke for forsyninger til Saljut og Mir 1. Det nye romfartøyet har fått en øket lastekapasitet, men vil beholde drivstoffseksjonene og utstyrsrommet fra Progress og det bemannede transportfartøyet Sojuz. Sammenkoblingsenheten vil også bli den samme som ble brukt på Progress/Sojuz.

Framdriftsystemet, utstyrsrommet og sammenkoblingsmekanismen til Progress/Sojuz vil også bli plassert på byggeblokk-modulene til Mir 2, slik at disse av seg selv transporteres til romstasjonen og utfører sammenkoblingen. Et forsyningsromfartøy med øket drivstoffkapasitet har fått i oppgave å transportere de større modulene og å ta store nyttelasttransporter.

I følge ledere i Energia, vil Sojuz-romfartøyet fortsette å bli brukt for transport av mannskap til og fra Mir 2-romstasjonen. Solcellepanelene på Mir 2 vil benytte silisiumceller. Galliumarsenid-celler, som gir mer strøm, ble testet på Mir 1, men de relativt høye kostnadene for denne typen sammenlignet med den økte effekt de gir, er ikke godt nok for å ta dem i bruk på den nye romstasjonen. Russland har planer om å holde Mir 1 permanent bemannet i den nærmeste framtid, og forbereder nye kosmonauter på å bemanne stasjonen. To kosmonauter avsluttet en 6 måneders lang ferd i juli, da de returnerte til Jorden i en Sojuz TM sammen med den franske kosmonauten Jean Pierre Haignere den 22. juli.

Den nåværende tomannsbesetningen vil forbli om bord i Mir 1 de vanlige 6 månedene. Dette mannskapet vil utføre aktiviter utenfor romstasjonen senere i år, der de blant annet skal installere en 2-3 meter lang støttestruktur på utsiden av stasjonen. Den vil bli installert ved enden av den 14 meter lange utstrekkbare strukturen Sofora, som ble plassert på Kvant-1-modulen for å evaluere strukturen som planlegges som hovedstøttestruktur på Mir 2. Den korte støttestrukturen kalles Rapana.

Kosmonautene som nå befinner seg i Mir 1 vil bli erstattet på slutten av ferden med en tremanns besetning - en av kosmonautene vil bli på romstasjonen i rekordlange1,5 år. Dette vil være en lege og det er mulig at de andre vil være kvinner.

Energia-ledere sa at Russland fortsatt har planer om å sende ut de to siste byggeblokk-modulene til Mir 1, men ingen sikker dato har blitt gitt.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.