Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Differensiell GPS i Norge

Av Knut Kristian Røberg

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, juli-september 1993, sidene 12-13 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

I Norge utvikles det nå et system som muliggjør en differensiell GPS-navigering (D-GPS) over hele landet for brukere på land, i lufta og på havet ved hjelp av kringkasting av feilkorreksjon over radiostasjoner i både AM- og FM-båndene. Det satellittbaserte referansesystemet (SATREF) kommer til å gi en navigeringsnøyaktighet på 5 meter i sanntid for mobile brukere og centimeters-nøyaktighet for stasjonære brukere. SATREF-systemet blir utarbeidet ved Geodetisk institutt ved Statens kartverk.

Det forventes at de første brukere i lufta kommer til å være helikoptere og småfly. Norske luftfartsmyndigheter har vist interrese for å benytte D-GPS i støtte for kalibrering av navigasjonssystemene på de norske flyplassene.

Et nasjonalt D-GPS-system vil føre Norge inn blant foregangslandene innen utnyttelse av satellittnavigeringssystemer. Det er kun to andre land som har bekjentgjort at de arbeider med et tilsvarende nasjonalt system - nemlig Sverige og Japan.

Det norske systemet vil bestå av et kontrollsenter som er operativt ved hovedkvarteret til Statens kartverk på Hønefoss, 11 referansestasjoner, iberegnet en på Spitsbergen, og en rekke sendestasjoner.

Hver referansestasjon sammenligner dens kjente lokalisering med posisjonen den innhenter ved hjelp av GPS for å beregne feilen i satellittdataene, som stasjonen sender til kontrollsenteret. De beregnede feilkorreksjonene vil så være tilgjengelig for enhver GPS-mottaker innenfor et område på flere hundre kilometer. Åtte referansestasjoner er nå operative i prøveperioden, og de resterende forventes å være klare i løpet av slutten av neste år.

Statens kartverk har valgt Turbo-Rouge GPS-mottakere fra Allen Osbourne & Associates i Los Angeles til sine referansestasjoner.

Stasjonene er stort sett plassert i de mest bebodde områdene i Sør-Norge. Kartleggere trenger D-GPS, men forskere har et enda større behov for nøyaktighet, spesielt innen forskning som innbefatter svært små bevegelser, som for eksempel målinger av tektoniske forskyvninger og den absolutte høyden på havoverflaten. Fordelene ved å plassere en referansestasjon på Lillehammer, som skal arrangere de Olympiske Vinterlekene neste år, er ikke helt innlysende, men det kan kanskje hjelpe sikkerhetsfolkene i å angi lokalisering av ethvert problem som måtte oppstå.

GPS-mottakerdata fra hver referansestasjon vil bli sendt til kontrollsenteret i nær sanntid over en permanent oppkoblet 64 kbit/s-linje. Kontrollsenteret vil overvåke alle GPS-dataene som kommer inn, og kontrollere kvaliteten på dataene som blir sendt ut til de lokale senderne. Det foreligger planer om å starte uttesting av kringkasting på AM og FM i løpet av kommende vinter.

Et D-GPS-korrigeringssignal vil bli sendt på et sidebånd til de eksisterende AM- og FM-signalene og vil ikke kunne mottas av vanlige radiomottakere. Fordelen ved AM-overføringer er lengre rekkevidde, mens FM-signaler kan inneholde mer informasjon, noe som kan bety mer nøyaktige posisjoner. For å motta AM- og FM-signalene trenger brukerne endel nytt utstyr - en spesiell mottaker og en en prosessor som kan konvertere informasjonen til GPS-mottakerformat.

Det finnes allerede en sentral styring av FM-sendere i Norge, og det blir da enkelt å videreformidle signaler fra SATREF-kontrollsenteret til de ulike senderne i systemet. Styring av AM- og radiofyrsignaler kan skje direkte fra SATREF-kontrollen. SATREF-data er allerede nå tilgjengelig for Kystdirektoratet til overføring fra eksisterende maritime radiofyr til fartøyer langs norskekysten. Fire fyr i Sør-Norge sender for øyeblikket D-GPS-signaler. Flere radiofyr vil bli oppgradert mellom 1993 og 1995 inntil nesten hele norskekysten er dekket.

Bruk av maritime radiofyr til navigering i kystfarvann er en del av et internasjonalt forsøk på å få en stor dekning av D-GPS i marine områder. Den amerikanske kystvakten har et liknende forsøk på gang. Det internasjonale samarbeidet er under oppsyn av International Association of Lighthouse Authorities, som har forelagt en frekvensinndeling for sending av D-GPS på andre måter enn fra radiofyr.

Å motta korreksjonssignaler fra mer enn en kilde gir brukeren enda større signalpålitelighet, spesielt dersom et kraftig tordenvær slår ut en sender totalt (dette skjedde nylig). Seatex A/S fra Trondheim er hovedkontraktør og systemintegratør for referansestasjonene. Kontrollsenteret er utviklet av Geodetisk institutt.

De norske myndighetene har satt det som forutsetning for utviklingen av SATREF at det er brukerne som betaler kostnadene. Men detaljene på dette område er ikke blitt klargjort ennå. En løsning er å bruke et smartkort i likhet med dem som benyttes for betalingsfjernsyn og mobile telefoner. En bruker kan kjøpe et kort med en bestemt verdi og systemet debiterer kontoene etterhvert som bruken finner sted.

Systemet må ha en viss inntjening og prisen vil derfor komme til å være høy. Men man har ennå litt tid igjen til å drøfte økonomiske spørsmål mens evalueringen av systemet pågår. Testing av de maritime fyrene vil pågå fram til 1996 og fullskalatesting vil starte senest i 1996.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.