Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Spionsatellitter får sivil konkurranse

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 87, juli-september 1993, sidene 10-11 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Oppløsningsevnen på bilder sivile satellitter tar, blir stadig bedre. Frankrikes Spot tar bilder med en høyeste oppløsning på 10 m og Russlands Sojuzkarta selger bilder med en oppløsning på 5 m. Til sammenlikning har de beste bildene fra USAs Landsat-satellitter en oppløsning på «bare» 30 m. Amerikanske bedrifter er bekymret for at om ikke USA bygger sivile satellitter med bedre oppløsningsevne enn den Landsat nå har, vil internasjonale kunder gå til andre land enn USA for å kjøpe bilder, fortrinnsvis Frankrike og Russland.

Grunnen til at amerikanerne ikke har villet lage sivile satellitter med bedre oppløsningsevne på bildene de tar enn Landsat nå har, er påtrykk fra militære og sivile amerikanske etterretningsorganisasjoner, først og fremst Central Intelligence Agency (CIA). Selv har de satellitter som tar bilder med en oppløsning på 0,3 m, men de er hemmeligstemplet med meget høy gradering.

Nå presses CIA både av amerikanske lovgivere og bedrifter for å lette på de strenge bestemmelsene og eksportrestriksjonene på bilder med høy oppløsning. Det er for å kunne konkurrere med utenlandske systemer som snart vil kunne tilby bilder med en oppløsning på ned mot 1 m.

Direktøren for CIA, R. James Woolsey jr., skal i en lukket høring i en amerikansk senatskomité ha sagt at CIA ikke lenger automatisk vil legge ned veto mot salg av systemer med høyere oppløsning. Han nølte imidlertid med å gi videre fullmakter enn dette.

Lockheed, som har bygd flere av USAs fotorekognoseringssatellitter med høy oppløsning, har søkt det amerikanske handelsdepartementet om å få bygge en sivil satellitt som skal kunne ta bilder med en oppløsning på 1 m. Representanter for Lockheed som uttalte seg i den samme høringen som Woolsey, sa at de nåværende begrensningene på eksport av amerikanske satellitter og bilder vil føre til tapte kontrakter og inntekter, samt redusere USAs politiske innflytelse. USAs luft- og romindustri vil også bli tvunget til å si opp flere ansatte fordi reduserte forsvarsbevilgninger fører til at landet bygger færre fotorekognoseringssatellitter.

Slike bekymringer er også kommet til uttrykk i en uttalelse fra seks amerikanske bedrifter involvert i bygging av fotorekognoseringssatellitter. De mener regjeringen bør oppmuntre amerikansk industri til å konkurrere om bygging av satellitter med middels oppløsning (1 m) for å kunne «kontrollere det i den grad det er mulig». De seks bedriftene var TRW Military and Defense Systems, Boeing Defense and Space Group, Martin Marietta Astro Space, Litton Itek Optical Systems, McDonnell Douglas Electronic Systems og GDE Systems.

Representanter for bedriftene sa at Frankrike aktivt har søkt etter brukere til data fra fotorekognoseringssatellitten Helios, som Frankrike utvikler sammen med Italia og Spania og som skal ta bilder med en oppløsning på 1 m. Det er mulig Helios vil bli forbedret slik at den kommer nærmere opp til det nivået amerikanske fotorekognoseringssatellitter har.

En representant fra Litton Itek Optical Systems sa til senatskomiteen at selskapet kan ha mistet en kontrakt på salg av en slik satellitt til De forente arabiske emirater fordi amerikanske myndigheter ikke hadde svart på en søknad om eksportlisens. Itek søkte Utenriksdepartementet om eksportlisens i juni 1991, men har ennå ikke fått noe svar. Iteks kontakter i De forente arabiske emirater har sagt at Itek fortsatt er aktuelle, men at landet også er interessert i både franske og russiske tilbud.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.