Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Stor, nærliggende galaksehop oppdaget

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 86, april-juni 1993, sidene 42-43 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Astronomer fra Storbritannia, Japan og Nederland har påvist en stor, hittil oversett galaksehop nær Melkeveisystemet. Galaksehopen ligger i stjernebildet Puppis (Akterstavnen) og er ikke blitt oppdaget før nå fordi den ligger nesten skjult bak tykke skyer med interstellart støv.

Støv i Melkeveisystemet stenger ute det synlige lyset fra nesten 20 % av galaksene i Universet. I de senere årene har imidlertid observasjoner i infrarødt og radioområdet avslørt flere galakser i Puppis, som ligger i Melkeveisystemets plan, det galaktiske plan.

Ofer Lahav og Caleb Scharf (Institute of Astronomy, Cambridge, England), Toru Yamada (Kyoto University, Japan) og Renée Kraan-Korteweg (Kapteyn Laboratory, Nederland) har nå analysert Puppis-hopen i detalj. Den har en rødforskyvning på omtrent 1500 km/s, som med en passende verdi for Hubbles konstant gir en avstand på omtrent 65 millioner lysår. Den største og mest framtredende nære galaksehopen er til sammenlikning den som ligger 50 millioner lysår borte i stjernebildet Virgo (Jomfruen).

Lahav og kollegene hans kom til dette resultatet etter å ha analysert bilder tatt med Infrared Astronomical Satellite (IRAS) av et område innen 5° fra det galaktiske plan. De identifiserte der 32 galakser, hvorav de har målt rødforskyvningene for 12 av dem.

Likevel kan Puppis-hopen inneholde enda flere galakser. I infrarøde observasjoner får man ofte ikke med elliptiske galakser, som er vanlige i galaksehoper, men som sender ut forholdsvis lite infrarød stråling. Dessuten absorberer det mellomliggende interstellare støvet en del infrarød stråling.

Lahav og kollegene hans mener Puppis-hopen kan bidra til å forklare bevegelsen til Den lokale gruppe, samlingen på vel 30 galakser som domineres av Melkeveisystemet og Andromeda-galaksen. På grunn av Universets utvidelse, beveger Den lokale gruppe seg bort fra andre grupper og hoper av galakser. Likevel prøver gravitasjonskreftene fra disse hopene å stoppe denne bevegelsen. Nettoresultatet er at Den lokale gruppe beveger seg med en hastighet på omtrent 600 km/s i forhold til den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen.

Størst innvirkning på bevegelsen til Den lokale gruppe har Virgo-hopen og det som kalles «Den store tiltrekkeren». Virgo-hopen ligger i sentrum av Den lokale superhopen, en enorm samling av galakser som omfatter Den lokale gruppen, mens Den store tiltrekkeren er en mye mer fjerntliggende samling av galakser.

Verken Virgo-hopen eller Den store tiltrekkeren kan fullt ut forklare bevegelsen til Den lokale gruppe. Grunnen er at begge ligger i planet til Den lokale superhopen, og Den lokale gruppe beveger seg ned gjennom det supergalaktiske planet. Bare galaksehoper som ikke ligger i det supergalaktiske planet kan bidra til å forklare denne hastighetskomponenten normalt på det.

Lahav og medarbeiderne hans mener at fordi Puppis-hopen ligger under det supergalaktiske planet, spiller Puppis-hopen en viktig rolle i å trekke Den lokale gruppe nedover. Hastighetskomponenten til Den lokale gruppe normalt på det supergalaktiske planet er på 370 km/s. Astronomene mener Puppis-hopen bidrar med minst 30 km/s til denne hastigheten. Hvis man oppdager flere galakser i Puppis, kan dette bidraget lett bli betydelig større.

Puppis-hopen er ikke den eneste som trekker Den lokale gruppe nedover. To andre nærliggende galaksehoper, i stjernebildene Eridanus og Fornax (Ovnen), ligger også under det supergalaktiske planet og trekker på Den lokale gruppe. Til forskjell fra Puppis-hopen er imidlertid disse to hopene ikke skjult bak interstellart støv. Dessuten befinner det seg over det galaktiske plan et stort område som er tomt for galakser, det som kalles «Det lokale tomrom». Fordi det der ikke er noen galakser som trekker oss oppover, forsterker det på en måte virkningen fra de galaksehopene som trekker oss nedover, under det supergalaktiske plan. Alle disse tre objektene - Eridanus, Fornax og Det lokale tomrom - bidrar til den nedoverrettede bevegelsen av Den lokale gruppe, som også Puppis-hopen gjør.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.