Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Småplaneter utenfor Pluto

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 86, april-juni 1993, sidene 38-39 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

De to astronomene David Jewitt (University of Hawaii) og Jane Luu (University of California, Berkeley) oppdaget i 1992 et objekt i bane utenfor Pluto. Objektet, som betegnes 1992 QB1, er det mest fjerntliggende vi kjenner til i vårt solsystem. Refleksjonsevnen er omtrent som fra en kometkjerne, og det har en diameter på rundt 200 km.

Oppdagelsen underbygger hypotesen om Kuiper-beltet, en skiveformet ansamling av objekter av samme type som 1992 QB1 og andre smålegemer i baner et godt stykke utenfor Plutos bane. Hypotesen ble i sin tid framsatt av den nederlandsk-amerikanske astronomen Gerard Kuiper. I disse banene finnes kanskje også kilden til en av Solsystemets dypfrosne hemmeligheter: Kilden til de kortperiodiske kometene.

Jewitt og Luu lette bare over omtrent 2 kvadratgrader av himmelen langs ekliptikken, båndet langs himmelen som omtrent markerer Solsystemets plan, før de gjorde denne oppdagelsen. Siden hele ekliptikken utgjør omtrent 10 000 kvadratgrader, kan det hende at mange flere slike objekter der ute bare venter på å bli oppdaget.

Alan Stern (Southwest Research Institute, San Antonio, Texas) foreslo for flere år siden at det i Solsystemets utkanter sannsynligvis finnes titusenvis av legemer som betegnes «isete smådverger». Stern mener at Pluto, dens måne Charon, Neptuns måne Triton, Saturns måne Phoebe og isklodene 2060 Chiron og 5145 Pholus (1992 AD) alle har en felles opprinnelse som er forskjellig fra den de mer silikatrike planetene og asteroidene har.

Stern mener Solsystemet tidligere var befolket med tusenvis av disse legemene, før noen samlet seg i de eksisterende planetene mens andre ble slynget ut i Kuiper-beltet av gravitasjonelle vekselvirkninger med planetene. Stern mener vi i tiden framover vil bli vitne til at mange nye slike objekter oppdages. Han sier: «Denne oppdagelsen er analog med oppdagelsen av Ceres, den første asteroiden, i 1801. Startpistolen er nå avfyrt.» Kometastronomen Paul Weissman (Jet Propulsion Laboratory) er enig: «Hvis den foreløpig beregnede banen viser seg å være noenlunde korrekt og 1992 QB1 virkelig ligger så langt borte, er den opplagt den første oppdagelsen av et legeme i Kuiper-beltet, som kan inneholde millioner andre tilsvarende objekter i baner som strekker seg flere hundre astronomiske enheter utover.»

Stern og Weisman ser nå ut til å ha fått rett. Jewitt og Luu oppdaget 28. mars 1993 et nytt objekt, 1993 FW, i omtrent samme avstand fra Solen som Pluto. Foreløpige baneberegninger viser at 1993 FW nå er et sted mellom 39 og 48 astronomiske enheter (AU) fra Solen. Plutos gjennomsnittsavstand er 39,8 AU.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Som omtalt i en egen notis, er 1993 FW et lite legeme som er i omtrent samme avstand fra Solen som Pluto. Det ser ut til å tilhøre en klasse av islegemer som hovedsakelig har baner langt utenfor Plutos bane. Disse tre bildene, der 1993 FW er innringet, viser hvordan den beveget seg blant stjernene i midten av mai 1993. (European Southern Observatory)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.