Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Referat fra generalforsamlingen 1993

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 86, april-juni 1993, side 36 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Generalforsamlingen ble i år avholdt i auditorium 4 i Kjemibygget ved Universitetet i Oslo, tirsdag 9. mars 1993, klokken 19.00.

Til stede var det 15 personer, inklusive NAFs styre.

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Johannes Fossen ble valgt til referent, Ragnar Thorbjørnsen ble valgt til dirigent, mens Vegard Engstrøm og Rune Eriksen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsrapport ble godkjent med en liten presisering under punkt 3.8 om at IAF-kongressen ble avholdt i oktober 1992.

4. Regnskapet for 1992 ble godkjent uten kommentarer.

5. Ansvarsfrihet for styret ble vedtatt.

6. Budsjettet for 1993 ble godkjent med en viss spesifisering av hva den store posten PR skal brukes til. Den vil blant annet bli benyttet til informasjonsbrosjyrer, plakater og annonser.

7. Kontingenten ble beholdt uforandret på 130 kroner.

8. Valg
8.1 Cathrine Malmby ble valgt til leder.
8.2 Rune Solberg ble valgt til nestleder.
8.3 Erik Tronstad ble valgt til redaktør.
8.4 Ragnar Thorbjørnsen ble valgt til redaksjonssekretær.
8.5 Til øvrige styremedlemmer ble valgt:
Johannes Fossen
Øyvind Guldbrandsen
Tore Sivert Johnsen
Per Arne Martinsen
Knut Kristian Røberg.
8.6 Til vararepresentanter ble valgt:
Johan Nicoll
Rune Eriksen

9. Valg av revisor og vararevisor.
Ole Emil Holth ble valgt til revisor
Kristin Marie Erichsen til vararevisor.

10. Eventuelt.
Erik Tandberg spurte hva foreningen har tenkt å gjøre i forbindelse med IAF-kongressen i Oslo i 1995. Foreningen har et tilbud fra arrangøren Norsk Romsenter (NRS) om å hjelpe til under arrangementet, for eksempel med å operere lysbildeapparater, osv. Kongressen er helt klart en veldig god anledning til å profilere foreningen, men foreløpig har foreningen ikke planlagt eller avtalt noen arrangementer under kongressen. Det ble anbefalt at foreningen mobiliserer til kongressen, og det ble diskutert forskjellige måter dette kunne skje på. Foreningen bør kunne ha et eget arrangement på siden av IAF-kongressen, kanskje med tyngdepunktet mer mot amatørforeninger. Vi er litt usikre på hvilken mulighet foreningen har for å bidra med foredrag på kongressen. Disse er nødt til å komme fra fagmiljøene, og det er IAFs programkomiteer som velger ut disse. Et annet punkt er at det er NAF som har stemmeretten for Norge i IAF, mens det er NRS som er aktive innenfor IAF. Denne situasjonen er fremdeles uavklart, og det har ikke vært noen videre drøfting av emnet mellom NAF og NRS. Erik Tandberg tilbød seg å formidle kontakt til NRS dersom styret i NAF ønsket et møte.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av Rune Eriksen og Vegard Engstrøm.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.