Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

NASP blir ikke bygd

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 86, april-juni 1993, side 9 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

NASA og det amerikanske luftforsvaret (USAF) har skrinlagt planene om å bygge en scramjetdrevet eksperimentversjon av et romfly med betegnelsen X-30, et program som ble kalt National Aero-Space Plane (NASP). Programmet vil isteden bli omlagt til bare å drive med utvikling av teknologier som vil trenges for en gang å kunne bygge slike fartøy.

Scramjet er en forkortelse for supersonic combustion ramjet. På samme måte som en vanlig jetmotor, bruker den oksygen fra luften i atmosfæren til å forbrenne brenselet som romflyet har med. Vanlige ramjetmotorer får problemer når hastigheten kommer over 3 mach. Luften som treffer innsiden av motoren ved slike hastigheter, kommer opp i så høye temperaturer at molekylene i oksygenet og brenselet brytes opp i enkeltatomer og det blir umulig å vedlikeholde en forbrenning. Motoren nærmest kveles.

Scramjetmotoren er bygd slik at den ikke skal bremse ned luftstrømmen som kommer inn mot den så mye. Luften skal faktisk strømme gjennom motoren med overlydshastighet. Den høye strømningshastigheten gjør at en gitt «luftpakke» bruker svært kort tid på å fare gjennom motoren. Før forbrenningen kan skje, må luft og drivstoff få tid til å blande seg. Jo fortere luften strømmer gjennom motoren, jo kortere tid har luft og drivstoff på seg til å blande seg og jo kortere tid har forbrenningen på seg. Derfor må en scramjetmotor lages så lang at luften rekker å blande seg med drivstoffet og forbrenne ved supersonisk hastighet, før den forsvinner ut bak motoren.

Hovedmålet med NASP var å utvikle de teknologier som var nødvendige for å bygge et scramjetdrevet romfly, og å bygge en bemannet eksperimentversjon i full målestokk, kalt X-30. Etter hvert er det blitt klart at dette ville kreve investeringer på flere milliarder dollar i de nærmeste årene, samtidig som det har vært usikkert om man på denne tiden ville være i stand til å utvikle alle nødvendige teknologier for å bygge et slikt eksperimentelt romfly.

NASA og USAF vil nå isteden konsentrere seg om teknologiutvikling. Man tar sikte på å bygge eksperimenter som skal skytes opp på toppen av Minuteman 2-raketter i 1996 og 1997 og på Titan 2 i 1998. De to første går under betegnelsen Hyflte 1 og 2, den tredje kalles Hyflte 3. Hyflte er en forkortelse for Hypersonic Flight Test Equipment. Formålet med oppskytingene er å prøve ut komponenter til scramjetmotorer ved hastigheter opptil 12-15 mach.

Med Hyflte 3 akter man å skyte opp et ubemannet, scramjetdrevet fartøy som i størrelse er 30 % av X-30. Det vil da være omtrent på størrelse med et F-16-fly.

Ifølge nåværende planer vil fartøyet bli skutt opp med en Titan 2-bærerakett fra Vandenberg Air Force Base i California og vestover, utover Stillehavet. Etter å ha passert en største høyde på 60 km, vil det bli koblet fra Titan 2 i 33 km høyde, ved en hastighet på 12-15 mach. Fartøyets scramjetmotor vil nå starte og øke dets hastighet med 1-1,5 mach. Det vil ha med nok flytende hydrogen (brensel til scramjetmotoren) til omtrent 30 sekunders drift av den. Fartøyet vil treffe havet syd for Hawaii og plukkes opp der.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.