Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Kjernereaktorbrensel fra asteroider

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 86, april-juni 1993, side 5 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Isete asteroider kan skaffe brensel til kjernereaktorer i rommet. Det mener forskere i det amerikanske Energidepartementet. Forslaget er framsatt som et ledd i forsøket på å rettferdiggjøre departementets program som har som mål å utvikle kjernereaktorer for bruk i rommet, et program som har vært utsatt for mye kritikk og problemer. Nå foreslår forskere i programmet blant annet å hente inn nære asteroider og kometkjerner og frakte dem inn i jordbane.

Ifølge et internt notat fra departementet er tanken å la «fabrikker» drevet med kjerneenergi i rommet utvinne vann fra asteroidene. Vannet kan så brukes til å understøtte bemannede operasjoner i rommet og som drivstoff for kjernefysiske rakettmotorer.

Vann er faktisk et utmerket drivstoff for slike motorer. Enda bedre blir det om man spalter vannet i hydrogen og oksygen. Hydrogenet kan da brukes som brensel, oksygenet som luft i romfartøyer. Eventuelt kan det spaltede hydrogenet og oksygenet brukes som drivstoff i kjemiske rakettmotorer.

Foreløpig er dette bare et tilsynelatende noe originalt forslag fra en gruppe forskere. Hittil har man brukt bare 20 000 dollar på det, noe som gikk med til en liten konferanse der man foretok en første kritisk gjennomgang av tanken. De i Energidepartementet som støtter forslaget, mener et slikt prosjekt kunne gjøre romferder så billige at mye av verdens behov for elektrisk energi kunne produseres i rommet og sendes til Jorden med for eksempel mikrobølger.

I notatet framholdes det at «elektrisk energi som sendes til Jorden fra rommet vil gi nesten helt ren elektrisk energi uten fare for global oppvarming, sur nedbør, ødeleggelse av landskaper ved overflateutvinning av brensel (som kull) til energiverk eller farene med å ha høyradioaktive fisjonsprodukter lagret rundt på Jorden».

Astronomene antar det finnes tusenvis av asteroider med baner forholdsvis nær Jordens, som inneholder en betydelig andel vannis. Noen asteroider kan være passive kometkjerner som inneholder en enda større andel av vannis.

Til og med noen av de fremste kritikerne av USAs romprogram er entusiastiske overfor denne ideen, som John Pike i Federation of American Scientists. Han peker på at 90 % av kostnadene med romferder bort fra Jorden er kostnader forbundet med å frakte drivstoff opp i jordbane. «Hvis drivstoffet allerede er der oppe, vil det føre til en dramatisk reduksjon i transportkostnadene,» sier han. Samtidig føyer han til at for at et slikt forslag skal vinne fotfeste, må de som står bak programmet, greie å overbevise allmennheten om at prosjektet ikke vil sette folk på Jorden i fare. De må overvinne både skremmebildet om kjerneenergi og det om asteroider. Mange har allerede i dag et negativt syn på kjerneenergi og vil antakelig betakke seg på å ha kjernereaktorer svevende over hodene sine. Dessuten må man overbevise folk om at asteroidene som fraktes til jordbane, ikke plutselig vil deise ned i hodene på dem.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.