Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Hubble fotograferer aktiv galaksekjerne

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 85, januar-mars 1993, side 29 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Ett eneste bilde fra Hubble-romteleskopet ser ut til å bekrefte 30 års spekulasjoner om hva som skjer i de sentrale delene av aktive galakser. Bildet viser en mørk, smultringformet ring av gass og støv som kretser rundt det lyse senteret i galaksen NGC 4261, en elliptisk galakse i Virgo-hopen. Materialet i smultringen antas å strømme inn mot et svart hull som har en masse på rundt 10 millioner solmasser.

Oppdagelsen, som ble annonsert av Walter Jaffe (Leiden Observatory), støtter opp om astronomenes «standardmodell» av kjernen i aktive galakser. Ifølge modellen kretser materiale rundt i en kald, ugjennomsiktig, tykk «smultring». Fra den går materialet i spiral innover via en varm, tynn akkresjonsskive før det forsvinner inn i et supermassivt svart hull. Nær hullet sørger foreløpig ukjente prosesser for å danner energirike massestrømmer som skyter materie ut langs hullets rotasjonsakse i diametralt motsatte retninger.

Utløperne fra NGC 4261 går over 40 000 lysår ut fra galaksekjernen. Dette stemmer meget bra med det teoretiske bildet man har, siden «smultringen» Hubble-romteleskopet fant har et plan normalt på utløpernes retninger. Galaksen ser ut til å ligge 45 millioner lysår fra oss, hvilket betyr at «smultringen» rundt dens sentrum har en diameter på 400 lysår.

Jaffe understreker at det nye bildet fra Hubble-romteleskopet ikke bekrefter eksistensen av et supermassivt svart hull. Den eneste måten man kan si noe om dette, er på en eller annen måte å «veie» galaksekjernen, for eksempel ved å måle banehastighetene til stjerner og gass i de innerste få lysår. Etter at astronauter senere i år har installert korrigerende optikk i Hubble-romteleskopet, skulle teleskopets svakobjektspektrograf være i stand til å gjøre slike observasjoner.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Bildet til venstre er sammensatt av optiske observasjoner og radioobservasjoner av den elliptiske galaksen NGC 4261. Den synlige delen av galaksen er den lys sirkelen i midten. Fra den skyter det utløper ut oppover og nedover. De kan ikke ses visuelt, men sender ut radiostråling som her er registrert med radioteleskoper på Jorden. Bildet til høyre er et «nærbilde» av de innerste delene av kjernen av galaksen. Det er bare 5,5″ bredt og viser en mørk, smultringformet ring av materiale som antas å kretse rundt et supermassivt svart hull i midten. (Caltech, National Radio Astronomy Observatory, Walter Jaffe, Holland Ford, NASA)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.