Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Dannelsen av Titan-atmosfæren

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 85, januar-mars 1993, sidene 26-27 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Hvordan har det seg at Titan, Saturns største måne, har en tett atmosfære, mens andre måner av tilsvarende størrelse og masse ikke har noen i det hele tatt? Ble månene ganske enkelt dannet på forskjellige måter, eller kan det ha noe med virkningen av kometer å gjøre?

Kevin Zahnle (NASAs Ames Research Center) og tre kolleger av ham har regnet på virkningen av kometnedslag på Titan og på Jupiter-månene Ganymedes og Callisto. De kom til at hovedforskjellen ligger i kollisjonshastigheten mellom kometer og måner. Er den mer enn 10-14 km/s, vil kollisjonene slynge mer atmosfærisk gass ut i rommet enn de produserer i nedslaget.

Siden Jupiter sitter dypere ned i Solens gravitasjonsfelt og fordi Jupiter har tre ganger større masse, er kollisjonshastigheten større for legemer som treffer Ganymedes og Callisto. De slynger derfor det frigjorte materialet ut i rommet. Kometer treffer Titan med lavere hastigheter og gjør at månen kan holde på sine atmosfæriske gasser.

NASA-forskerne mener det er flest kometer blant nedslagslegemene fordi de lett kan forklare mengden av nitrogen og metan i Titan-atmosfæren og det høye forholdet mellom deuterium og vanlig hydrogen. Man vet kometer inneholder nitrogen og at deuterium/hydrogen-forholdet er høyere enn det kosmiske forholdet mellom disse to isotopene.

Nedslagshypotesen kan også forklare likheten i sammensetning mellom titans tettere atmosfæren og de tynnere hylstrene rundt Triton og Pluto, til tross for at disse legemene er blitt til på helt forskjellige måter. En forklaring er at kometene som er ansvarlige for Titans atmosfære, kan ha bestått av de samme stoffer som Triton og Pluto.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.