Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Magellans radarkartlegging avsluttet

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 23. årgang, nummer 85, januar-mars 1993, sidene 25-26 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Den 14. september 1992 avsluttet Magellan den regelmessige radarkartleggingen av Venus-overflaten, dagen før det var 2 år siden den ble startet. I løpet av de over 5300 omløpene Magellan har gjort rundt Venus på tre «Venus-år» har romfartøyet sendt tilbake radar- og høydedata fra omtrent 99 % av overflaten. Det er godt over de 70 % som var prosjektets offisielle mål.

Til tross for suksessen har Magellan vært beheftet med flere problemer, slik at man i bakkekontrollen flere ganger har måttet endre driftsplanene. Etter at én av Magellans båndopptakere ble ubrukelig i 1990, oppstod det gap i radarsveipene hver gang den gjenværende opptakeren snudde båndet.

I januar 1992 kunne hovedsenderen om bord ikke lenger modulere radiosignalet, slik at det ble umulig å sende data tilbake til Jorden. Selv om reservesenderen fungerte, hadde den sine egne problemer: Støy gjorde at dataoverføringskapasiteten måtte halveres og en best mulig drift gjorde at den måtte holdes meget varm. Økt støy gjorde at man i juli 1992 måtte slå av senderen, for å spare den til september 1992 da Magellan skulle fylle inn data fra noen manglende områder på Venus.

Uansett hvor frustrerende disse mekaniske problemene har vært, kommer den største truselen mot Magellan når bevilgningene til prosjektet utløper etter at romfartøyets fjerde syklus rundt Venus avsluttes 15. mai 1993.

Fram til da er Magellan travelt opptatt med å kartlegge Venus' gravitasjonsfelt. Mottakere på Jorden følger romfartøyet og måler dopplerforskyvningen i radiosignalet mens Magellan er nærmest Venus i sin bane rundt planeten. Når Magellan nærmer seg områder på Venus med høyere tetthet, akselererer romfartøyet og frekvensen på radiosignalet som mottas på Jorden øker.

Man har planer om å senke høyeste punkt i Magellans nåværende, meget elliptiske Venus-bane slik at banen blir nærmest sirkulær. Den prosessen skal starte i begynnelsen av mai 1993. Den skal foregå ved å legge laveste punkt i de øvre delene av Venus-atmosfæren, slik at den lille luftmotstanden der bremser ned romfartøyet og senker banens høyeste punkt. Dermed kan man få et mer nøyaktig kart over Venus' gravitasjonsfelt. En forutsetning er imidlertid at prosjektet tilføres 10 millioner dollar i budsjettåret 1994. Skjer ikke det, vil Magellan-prosjektet bli stoppet 30. juni 1993.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

Denne mosaikken av radardata fra Magellan viser et område på 489 km x 311 km sydøst for Beta Regio på Venus. Området inneholder flere vulkanske strukturer. Til venstre i bildet er et ovalt område tett besatt med dusinvis av skjoldvulkaner, hver med 2-5 km diameter. Nær sentrum i bildet er en 25 km stor «kammuslingdom», der sidene er blitt erodert av enorme jordskred. Lenger øst ligger en vulkansk kaldera, en forsenkning som ble dannet da et magmakammer under bakken ble tømt. Det fikk overflaten til å falle sammen. Lenger til høyre ligger enda en «kammuslingdom» der lava har brutt gjennom sydøstveggen. Gjennombruddet forårsaket en massiv lavastrøm som fraktet den sentrale delen av domen flere titalls kilometer langs Venus-overflaten. Den markante, litt lysere, runde strukturen oppe til høyre for sentrum er en «pannekakedom» med bratte sider. (NASA)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1993 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.