Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Utdanning i utlandet - Del 2

Av Yngve K. Raustein

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 22. årgang, nummer 81, januar-mars 1992, sidene 17-18 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

I forrige artikkel tok jeg for meg generelle opplysninger om utdanning i utlandet (mest innenfor feltet «Aerospace Engineering»). I denne artikkelen vil jeg se litt på søknadsprosedyrer i de forskjellige landene jeg tidligere har omtalt.

I Storbritannia er det et sentralt organ, UCCA (adresse i forrige artikkel) som ordner alt som har med søknader i landet å gjøre. I katalogen som UCCA gir ut hvert år, står alle universitetene, med enkeltfag, opplistet. Men du må ikke stole blindt på katalogen - det forekommer trykkfeil. Du bør derfor kontakte universitetene selv, for å være på den sikre siden. Fra universiteter i Storbritannia får du tilsendt universitetskatalog (prospectus) gratis, og hvis du i tillegg skriver litt om hvilke fag du er interessert i, får du tilleggsopplysninger om disse.

Søknaden (opptil fem universiteter på hver søknad, og én søknad pr person) sendes til UCCA, og kostet for 1991/92 £6. For dette får du, i tillegg til første inntak, også sjansen ved to inntak til (CAP og Clearing). På disse inntakene trenger en ikke søke på de samme universitetene som ved første inntak. Det er bare to universiteter (Oxford og Cambridge) som forlanger egen separat søknad i tillegg til UCCA-søknaden. Søknadsfristen er 15. desember året før (15. oktober for Oxford og Cambridge). Lånekassen har en veiledning for utfylling av søknadsskjemaet, og kan også skaffe deg UCCA-brosjyre.

For Tyskland fås søknadsskjema for de tilrettelagte studieplassene fra NNSUU, og søknadsfristen på disse plassene er for vintersemesteret 15. juni, eller en måned før ordinær søknadsfrist. Søknaden sendes ikke til universitetet, men til NNSUU. Nærmere opplysninger fås fra brosjyren «Teknisk og økonomisk/ administrativ utdanning i Tyskland», som kan fåes fra Lånekassen eller NNSUU.

I USA er det ingen enkel standardprosedyre, siden det ikke finnes noe sentralt organ. Søknadsskjema fås direkte fra universitetene, og sendes også direkte dit. I California har University of California og California State University, som begge består av flere universiteter, hvert sitt sentrale inntakskontor, hvor søknadsfristen er 30. november året før. Noen universiteter godtar et standardskjema, men sjekk dette med universitetet!

Søknadsfristene varierer ellers enormt, og kan innen et universitet være helt forskjellige for Freshman- (første års-), Transfer- (studenter med tidligere studiebakgrunn), og Graduate- (studenter som begynner på sin andre grad) studenter. Noen universiteter har ikke søknadsfrister i det hele tatt, men behandler søknaden din automatisk for vårsemesteret hvis de får den inn etter at høstsemesteret er begynt (og omvendt).

Alle amerikanske universiteter (og de fleste universiteter i engelsktalende land generelt) krever Test of English as a Foreign Language - TOEFL (populært kalt TØFFEL-testen). På Undergraduate- (første grads-) nivå må en også stort sett ta Scholastic Aptitude Test (SAT - uttalt ess-ei-ti, ikke satt) eller ACT (uttalt ei-si-ti) (de fleste store universiteter foretrekker SAT), samt noen Achievement Test'er. Alle disse testene kan du ta i Norge, og brosjyrer med påmeldingsskjema får du fra Testinformasjon (adresse i forrige artikkel). NB: Transfer-studenter behøver vanligvis ikke ta alle disse testene - sjekk dette før du tar for mange. Achievement Test'ene bygger på det amerikanske High School-pensumet i de forskjellige fag, som ikke samsvarer helt med det norske. Også foran TOEFL, SAT og ACT kan det lønne seg å lese, og jeg hadde derfor personlig stort utbytte av test-forberedelses-bøker, som jeg bestilte fra

Studentinfo
Bakkaberget 10
7650 VERDAL
(076) 79 645 - 79 744

Herfra kan du også bestille store kataloger med opplysninger om alle fire-årige universiteter i USA. Vær også obs på at du på påmeldingsskjemaet til flere av testene også kan bestille bøker. De testforberedelsesbøkene (test preparation manuals) som ikke kan bestilles fra Studentinfo, kan du bestille fra

Barron's Educational Series, Inc.
250 Wireless Blvd.
Hauppauge, N.Y. 11788
USA

og

College Board Publications
Department R05
Box 886
N.Y.C., N.Y. 10101-0886
USA

Fra Lånekassen får du et kompendium med tittelen «Utdanning i USA», der du finner et standardskjema for å få søknadsmateriell fra amerikanske universiteter. På dette skjemaet oppgir du din bakgrunn, og hva du vil studere. Ellers kan du, hvis du har tilgang til PC, sette opp et standard-brevformular med dine personlige data, og skrive ut ett brev for hvert universitet du planlegger å søke på. Selv skrev jeg 40 brev for hånd, da jeg i første omgang skulle kontakte alle aktuelle universiteter. Den framgangsmåten anbefales ikke - den gir deg en øm høyrearm, og fører til at du får mange brev med merkelige adresser (for ikke å snakke om alle brevene som ikke kommer fram)...

Ellers er det lite annet å si om søknadsprosedyren i USA, enn at du bør sjekke alt med det enkelte universitetet. Vær dog obs på at det ikke er sikkert at universitetet godtar vitnemåloversettelsen som du får fra Lånekassen. Hvis du vil være på den sikre siden, og unngå unødige forsinkelser, bør du få vitnemålet oversatt hos en statsautorisert translatør. Det er vanvittig dyrt (jeg betalte kr 500!!!), men kan være verdt det. Alle engelske fagbeskrivelser fra universiteter og liknende bør du få stemplet av universitetet. Og det sier jo seg selv at alle kopier må stemples og signeres (helst med påskrift «This is a true copy» - de fleste går med på det hvis det ikke dreier seg om så mange kopier). Hvis du søker på et velrennomert universitet, kan du bli oppfordret til å legge ved det du synes kan gi dem et mer nyansert bilde av deg. Hvis du har gode arbeidsattester, kan det ikke telle i din disfavør å få disse oversatt og vedlagt. Ellers verdsettes beviser på egen aktivitet (sportslig, kunstnerisk osv.) høyt. Selv la jeg kopier av et par av mine tegneserier ved søknaden til MIT (Massachusetts Institute of Technology). Men for all del: Ikke overdriv - et par eksempler holder (universitetsfolkene har mange søknader de skal gjennom).

Lykke til!

 
Neste artikkel | Alle NOR 1992 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.