Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Har Jorden hatt ringer?

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 21. årgang, nummer 78, april-juni 1991, side 59 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Ja, mener den danske astronomen Kaare Rasmussen (Nasjonalmuseet i København). Han nøyer seg ikke med å si at Jorden har hatt ringer, men at den har hatt det hele 16 ganger de siste 2800 år - og at den kan få det igjen.

Rasmussen undersøkte alle rapporter om meteorittnedfall, ildkuler og meteorskurer («stjerneskudd») fra år 800 f.Kr. til 1750 e.Kr. Da han gjorde en statistisk analyse av disse dataene, oppdaget han flere forskjellige perioder med intens aktivitet.

Ifølge Rasmussen oppviser flere av disse aktive periodene et U-formet mønster. De starter med et maksimum i meteoraktiviteten, som varer i noen få måneder eller år. I løpet av de etterfølgende tiår synker aktiviteten til et nivå som er lavere, men likevel over det vanlige «bakgrunnsnivået». Dette er bunnen i U-en. Deretter stiger aktiviteten til et nytt maksimum og synker så tilbake til bakgrunnsnivået.

Denne følgen av hendelser mener Rasmussen kan forklares med at en komet eller asteroide fanges inn av Jorden, kommer inn i bane rundt den og så går i oppløsning. Det vil gi opphav til den første toppen i den U-formede kurven. Oppløsningen av objektet vil resultere i et midlertidig ringsystem. Noen av partiklene vil gradvis «lekke» ned i atmosfæren og skape bunnen i kurven. Med tiden vil ringpartiklene bli bremset ned av Jordens øvre atmosfære. Banene vil trekke seg sammen til partiklene faller innover og brenner opp i atmosfæren. Dette mener Rasmussen vil gi opphav til den andre aktivitetstoppen.

Grunnen til at Rasmussen stoppet kartleggingen i 1750 er at det etter denne tiden, ifølge ham selv, skjedde en kraftig økning i antall rapporter om «stjerneskudd» og meteorer. Det skyldtes ikke en økende meteoraktivitet, men en økende interesse for astronomiske observasjoner. Rasmussen mener det kan ha dannet seg ringer rundt Jorden i løpet av de siste 200 årene, men at de store endringene i nedtegnelsene gjør det umulig å peke dem ut.

I undersøkelsene sine finner Rasmussen at den lengste perioden mellom U-formede hendelser er fra 1561 til 1665. Derfor ser det ut til å være gode sjanser for at Jorden også i fremtiden kan få en ring, noe som kanskje kan observeres med moderne instrumenter i løpet av vår egen levetid.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1991 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.