Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Kometer fra andre stjerner

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 17. årgang, nummer 62, april-juni 1987, sidene 52-53 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

At kometer fra Solens kometfamilie treffer Jorden av og til, er vi fortrolige med. Men hva er sannsynligheten for at en iskule som kommer utenfra Solsystemet skal kollidere med Jorden? Slike legemer er langtfra vanlige. Man har nemlig aldri observert kometer der banen med sikkerhet kunne sies å være hyperbolsk. Mangel på eksempler er imidlertid ikke noe bevis for at slike kometer ikke finnes.

Tidligere anslag for frekvensen av nedslag har bare vært basert på virkelig interstellare kometer, kometer som beveger seg fritt i rommet mellom stjernene. Det finnes imidlertid en annen mulig kilde utenfor Solsystemet. Astronomene mener at Solen er omgitt av en nær kuleformet halo av mange kometer, som strekker seg ut til en avstand av rundt 100 000 astronomiske enheter. Dette er den såkalte Oort-skyen. Antakelig har andre stjerner tilsvarende «følgesvenner».

Hva skjer når en annen stjerne passerer så nær oss at dens Oort-sky passerer gjennom Solens planetsystem? Det har skjedd tusener av ganger i fortiden. Nyere forskning tyder imidlertid på at bare rundt 5 % av møtene førte til nedslag på en planet - vanligvis Jupiter.

Alan Stern ved University of Colorado har nylig gjort et anslag over sannsynligheten for at ulike typer kometer skal kollidere med Jorden og andre planeter i løpet av den tiden Solsystemet har eksistert, 4,6 milliarder år. Han beregnet det maksimale antall nedslag man ville forventet i det «verst» tenkelige tilfellet; at hver stjerne har en Oort-sky som Solens.

Resultatene er nokså beroligende. Antall nedslag fra kilder utenfor Solsystemet er svært få sammenliknet med de fra objekter som er gravitasjonelt bundet til Solsystemet. På den annen side fant Stern at kollisjoner med kometer i baner rundt andre stjerner er langt mer sannsynlig enn med virkelige interstellare objekter. Eldre anslag, som bare beskjeftiget seg med sistnevnte, var derfor for lave.

Selv om Jorden sannsynligvis har opplevd få møter med kometkjerner utenfra Solsystemet, er situasjonen en annen for de utstrakte komaene rundt dem. Jorden kan ha opplevd nesten 400 slike møter, så interstellare meteoroider må med stor sikkerhet ha truffet Jorden. Dette åpner for muligheten av å blande materiale mellom ulike solsystemer. Slikt materiale kan derfor ligge uoppdaget på Jorden.

 
Anslag over antall kometnedslag
siden Solsystemets dannelse

 

      Kometer i
  Kometer fra Interstellare bane rundt
Planet andre stjerner kometer Solen

 

Merkur 0,31 0,028 9250
Venus 1,52 0,137 4476
Jorden 1,54 0,139 2984
Mars 0,37 0,033 4774
Jupiter 485,0 44,8 10 444

 

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1987 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.