Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Er Sudbury-strukturen et nedslagskrater?

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 16. årgang, nummer 60, oktober-desember 1986, side 119 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Den største enkeltkilden til nikkel på Jorden er det skålformede Sudbury Igneous Complex i Ontario, Canada. Den omtrent 60 km x 30 km store strukturen består av en rekke hovedsakelig vulkanske lag, og har lenge vært kilde til både nikkel, kobber og andre verdifulle mineraler. Geologene har imidlertid aldri vært helt sikre på hvordan Sudbury-komplekset ble dannet.

I 1964 foreslo geologen Robert S. Dietz at strukturen skyldtes et meteorittnedslag, en hypotese som har vært nokså omdiskutert. Nylig har imidlertid geologene Billy E. Faggart Jr. og Asish R. Basu ved University of Rochester i samarbeid med Mitsunobu Tatusmoto ved U.S. Geological Survey lagt fram nye indisier som støtter nedslagshypotesen.

Faggart og kollegene hans målte konsentrasjonene av neodym og samarium i steinprøver fra Sudbury-strukturen. Forholdet mellom mengdene av disse grunnstoffene i en stein kan si noe om hvorvidt steinen kommer fra jordskorpen eller det varme, flytende laget under skorpen som kalles mantelen. Disse undersøkelsene tyder på at det vulkanske materialet i Sudbury-strukturen størknet for omtrent 1,8 milliarder år siden, fra smeltet skorpemateriale, ikke fra en kilde i mantelen.

Geologene peker videre på at materialet ble varmet opp ovenfra, ikke fra en kilde under skorpen, som jo er tilfelle ved vulkanutbrudd. Basu sier at «vi kjenner ikke til noe geologisk fenomen der store mengder bergarter smelter nær overflaten». Han mener et meteorittnedslag er den eneste tenkelige kilden. Ytterligere bevis finner Faggarts gruppe ved at det i området er små, kjegleformede strukturer som antas å dannes under det enorme trykket fra sjokkbølgen som produseres av en eksploderende meteoritt. Hvis Sudbury-komplekset virkelig er et erodert nedslagskrater, er det et av de eldste som hittil er oppdaget på Jorden.

Faggart og medarbeiderne hans mener de rike mineralforekomstene i strukturen kan ha blitt dannet på grunn av nedslaget. Når først materialet i skorpen hadde smeltet, kunne flytende svovel ha steget opp til toppen og ført med seg nikkel, kobber og andre grunnstoffer.

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1986 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.